Greta Thunberg is de beroemdste “groene” activist

Greta Thunberg is de beroemdste “groene” activist
Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg. Afbeelding: salika.co

De verschijning van het 16-jarige Zweedse schoolmeisje Greta Thunberg op 23 september 2019 op het VN-podium was, zo niet “donder van een heldere hemel”, dan toch in ieder geval een gebeurtenis die maar weinig mensen ter wereld onverschillig lieten voor haar woorden.

De volledige naam van de Zweedse activist is Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, geboortedatum 3 januari 2003). De ouders van Greta Thunberg: moeder Malena Ernman is een Zweedse operazangeres, vader is acteur Svante Thunberg. Grootvader – acteur Olof Thunberg.

Uitspraken en overtuigingen van de activist

Het lijkt erop dat het meisje praat over wat al vele malen is gezegd vanuit verschillende stands. Maar één ding – de woorden van politici. Ze zijn meestal in hoge mate nodig voor bepaalde beperkte belangen. Het is iets heel anders als ze afkomstig zijn van iemand die de kleuren niet verzacht, maar wit wit en zwart zwart noemt.

“Je voldoet niet aan onze verwachtingen. Met je lege woorden heb je mijn kindertijd en mijn dromen gestolen! En ik heb nog steeds geluk. Mensen lijden, mensen sterven, hele ecosystemen storten in. Wij staan ​​op de rand van massale uitsterving. En het enige waar je om geeft zijn geld en sprookjes over economische groei. Hoe durf je!” – vertelde Greta de vertegenwoordigers van de staten die verzameld waren voor de VN-top.

Ontbossing als milieuprobleem: gevolgen en oplossingen
Ontbossing als milieuprobleem: gevolgen en oplossingen

Haar toespraak was emotioneel. Ze beschuldigde politici ervan het probleem van de opwarming van de aarde te negeren, dat ze de toekomst van haar en miljoenen andere mensen wegnemen.

Interessant: in het VN-gebouw in New York ontmoette het meisje per ongeluk de Amerikaanse president Donald Trump (hoewel de Amerikaanse president haar niet eens opmerkte). Trump, die Greta’s optreden alleen op internet had bekeken, onthield zich van een grapje. Hij schreef op zijn Twitter-blog: “Ze ziet eruit als een heel gelukkig meisje dat op zoek is naar een mooie en prachtige toekomst. Wat leuk om naar te kijken!”

Bedenk dat Donald Trump weigerde samen te werken met de Verenigde Staten met andere landen in een overeenkomst om de effecten van klimaatverandering te verzachten. Hij steunt het akkoord van Parijs niet.

Milieu-activisme

Greta werd geboren op 3 januari 2003 in Stockholm, Zweden. Zoals het meisje zich herinnert, leerde ze op 8-jarige leeftijd over klimaatverandering. Ze was toen gewoon verbaasd waarom niemand in de hele wereld iets doet om dergelijke veranderingen te voorkomen. Op 11-jarige leeftijd begon het meisje gezondheidsproblemen te krijgen. Dit waren depressies, een compleet gebrek aan eetlust, ook het verlangen om te praten verdween.

Greta Thunberg
Greta Thunberg. Afbeelding: stern.de

Na enige tijd diagnosticeerden artsen – het Asperger-syndroom, dat wil zeggen obsessief-compulsieve stoornis en selectief mutisme.

Help: Obsessieve-compulsieve stoornis betekent een mentale stoornis. Selectief mutisme is het aanhoudende onvermogen om te spreken in specifieke sociale situaties waarin het individu geacht wordt te spreken. Wat is het syndroom van Asperger? Het is een algemene ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door ernstige moeilijkheden in sociale interactie, evenals een beperkt, stereotiep, repetitief repertoire van interesses en activiteiten.

Greta is er zeker van dat dit laatste tot uiting komt in het feit dat ze alleen spreekt als ze denkt dat het nodig is. Wat het Asperger-syndroom betreft, ze is ervan overtuigd dat het een gave is die de visie van de wereld bepaalt, niet zoals anderen dat doen, maar in een ‘zeer zwart-wit licht’.

Broeikaseffect: oorzaken, gevolgen, impact op het klimaat en manieren om het probleem op te lossen
Broeikaseffect: oorzaken, gevolgen, impact op het klimaat en manieren om het probleem op te lossen

Het onderwerp dat Greta op 8-jarige leeftijd interesseerde, bleek het belangrijkste te zijn in haar latere leven. Afgelopen mei won ze een klimaatessaywedstrijd. Het werd georganiseerd door de Zweedse krant Svenska Dagbland.

Letterlijk direct na de publicatie, die op de pagina’s van de publicatie verscheen, nam een ​​van de activisten van de milieuorganisatie Fossilfritt Dalsland Bu Thoren contact op met Greta. Ze ontmoetten elkaar verschillende keren en op een dag stelde het meisje voor dat schoolkinderen een staking starten tegen klimaatverandering. In een reactie op die gebeurtenis verduidelijkt Greta dat een dergelijk idee bij haar opkwam na de stakingen van schoolkinderen in de Verenigde Staten, die bang waren voor massale schietpartijen op scholen in Florida.

Verder ontwikkelde de activiteit van het meisje zich snel. Het idee van schoolstakingen inspireerde haar leeftijdsgenoten over de hele wereld. En nu gaan in veel steden kinderen op vrijdag niet naar school, maar de straat op. Ze willen de aandacht van de politiek en de samenleving vestigen op de problemen van klimaatverandering. Greta verwijst in haar toespraak altijd naar het IPCC-rapport en staaft haar woorden met concrete voorbeelden op basis van onderzoek.

Ozonafbraak: oorzaken en gevolgen van vernietiging
Ozonafbraak: oorzaken en gevolgen van vernietiging

De activiteit van het meisje kon niet worden genegeerd. Gaandeweg werden haar activiteiten tot ver buiten de grenzen van Zweden bekend. Ze merkten het ook in de VN. Het resultaat waren 2 ontmoetingen (december 2018 en mei 2019) van Greta met de secretaris-generaal van deze organisatie, António Guterres. Toen hij hen beoordeelde, zei hij dat hij de stakingen goedkeurde en betreurde dat zijn generatie de klimaatverandering niet het hoofd had kunnen bieden, maar “de jongeren voelen het. Geen wonder dat ze boos zijn.”

Greta bezocht in januari van dit jaar ook het Davos Forum en drong er bij zakenmensen en politici op aan om daar daadkrachtiger op te treden. In hetzelfde jaar, in februari, sprak ze op de conferentie van het Europees Sociaal-Economisch Comité. In de laatste dagen van maart was het meisje in Berlijn en sprak daar voor 25 duizend mensen.

Greta Thunberg
Greta Thunberg. Afbeelding: juedische-allgemeine.de

Dit werd gevolgd door haar ontmoeting in het Europees Parlement. Trouwens, in een gesprek met de leden van het Europees Parlement uitte Greta gemotiveerde kritiek op hen “voor 3 urgente topconferenties vanwege de Brexit en nul urgente topbijeenkomsten vanwege de vernietiging van het klimaat en het milieu.”

De toespraak bleek zo zakelijk en emotioneel dat deze eindigde met langdurig applaus.

En er waren ook Greta’s toespraken in juli tijdens de Fridays for the Future-bijeenkomst in Berlijn, mei-bijeenkomsten met Arnold Schwarzenegger, de secretaris-generaal van de VN en de Oostenrijkse president. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Schwarzenegger om de uitvoering van het Akkoord van Parijs te versnellen.

Arnold Schwarzenegger – “We moeten altijd onze grenzen overschrijden”
Arnold Schwarzenegger – “We moeten altijd onze grenzen overschrijden”

“Als we niets doen vóór ongeveer 2030”, citeerde het meisje vervolgens een IPCC-rapport uit 2018, “zullen we waarschijnlijk een onomkeerbare en oncontroleerbare kettingreactie veroorzaken.”

Greta’s toespraak op de VN-klimaattop op 23 september in New York duurde slechts 4 minuten. Dit was genoeg om regeringen te beschuldigen van het negeren van klimaatkwesties en het verraden van toekomstige generaties. “Hele ecosystemen sterven af,” zei Thunberg, “je kunt alleen maar praten over geld en praten over eindeloze economische groei … jonge mensen beginnen te begrijpen dat je ze verraadt.”

Prijzen en onderscheidingen

Ondanks het feit dat de activiteit van Greta Thunberg vrij recentelijk is begonnen, heeft ze al veel lof ontvangen in de wereld. Afgevaardigden van de Zweedse Riksdag (eenkamerparlement) van de oppositie, drie afgevaardigden van het Noorse Stortin, eveneens van de oppositiepartij, Greta werden genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Argumenten – vanwege de opwarming van de aarde, oorlogen, conflicten, kunnen miljoenen vluchtelingen beginnen.

Greta Thunberg
Greta Thunberg. Afbeelding: spiegel.de

Vorig jaar noemde Time Magazine Greta Thunberg een van de 25 meest invloedrijke tieners. In 2019 erkende hetzelfde tijdschrift haar in april als een van de meest invloedrijke mensen van het jaar. In hetzelfde jaar werd ze uitgeroepen tot Vrouw van het Jaar in Zweden.

In juni van dit jaar ontving het meisje de titel van “Ambassadeur van het geweten” (de hoogste onderscheiding van Amnesty International). De volgende maand werd ze bekroond met de “Freedom Award”. De prijs werd uitgereikt in Frankrijk, in aanwezigheid van veteranen van de landingen in Normandië.

Prestatiebeoordelingen

De Britse journalist Joe Senler Clark gelooft dat de klimaatstakingen van schoolkinderen over de hele wereld weerklank hebben gevonden. Om deze reden proberen degenen die klimaatverandering als gevolg van menselijke impact ontkennen, Greta in diskrediet te brengen. Aditya Chakrabortti van The Guardian benadrukt dat kritiek op Greta een vorm van ‘vuile persoonlijke aanvallen’ wordt.

Zure regen: wat zijn de oorzaken en waar valt het
Zure regen: wat zijn de oorzaken en waar valt het

Een van de auteurs van de publicatie Contrepoints, Drieu Godefridi, zei dat de competentie van een 15-jarig meisje dat geen “kritisch denken heeft ontwikkeld” twijfelachtig is. Wat betreft Greta’s beschuldigingen aan het adres van groten uit de olie-industrie, ze kan niet praten over misdaden tegen de menselijkheid.

Ook in Zweden wordt Greta Thunberg bekritiseerd. In het naburige Finland suggereerde Isobel Hadley-Kampz in Hufvudstadsbladet echter dat politici verontwaardigd zijn dat een meisje het beter doet dan zij.

Invloedrijk en “groen”: waarom was iedereen zo enthousiast over de toespraak van eco-activiste Greta Thunberg bij de VN

Greta’s toespraak bij de VN, haar beschuldigingen van hebzucht en onverschilligheid tegenover klimaatverandering van wereldleiders behoorden tot de meest besproken onderwerpen in de media en sociale netwerken, veel van haar foto’s veranderden in memes.

Greta Thunberg
Greta Thunberg. Afbeelding: nytimes.com

Letterlijk onmiddellijk waren degenen die er zeker van zijn dat de Zweedse schoolmeisjesactivist een pr-instrument is waarmee bepaalde krachten hun belangen behartigen, het meest actief.

Velen geloven dat een invloedrijk iemand achter haar staat om later hun belangen te behartigen. Zo wordt volgens rg.ru George Soros de “leider” van Greta genoemd, aangezien de Duitse eco-activiste Louise Marie Neubayer, die waarschijnlijk verbonden is met de organisaties van de Amerikaanse financier, vaak naast haar verschijnt. Misschien zijn Gore of Soros niet direct betrokken bij Greta’s bekendheid, maar de projecten waarin ze veel geld sturen zijn juist gericht op het cultiveren van zulke leiders als eco-activist.

Eutrofiëring – gekleurd water als gevolg van menselijke activiteiten
Eutrofiëring – gekleurd water als gevolg van menselijke activiteiten

Politiek analist en schrijver Dinesh D’Souza beweert dat Greta nazi-propaganda-methoden gebruikt. De analist verklaarde dat kinderen “vooral Noordse blanke meisjes … vaak werden gebruikt door nazi-propaganda.” Sousa noemde de activiteit van het meisje een oude Goebbels-techniek en beweerde dat de linksen van vandaag leren van de linksen van de jaren dertig.

Greta is door Fox News een “geestesziek meisje” genoemd. Laura Ingram, de tv-presentator van het kanaal, tweette een collage van een foto van Greta die aan elkaar is geplakt met kinderen van maïs (de roman van King waarin kinderen volwassenen doden). Ingram beloofde de mensen achter Greta Thunberg te vinden en te ontmaskeren.

De prestaties van Greta en Rusland werden dubbelzinnig waargenomen. Ook hier zijn er die de belangen vertegenwoordigen van financiële tycoons, voor wie niets dan geld bestaat. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die begrijpen waartoe klimaatverandering, die grotendeels te wijten is aan menselijke fouten, kan leiden. Het kwam tot de mogelijke uitnodiging van Greta Thunberg naar de Doema om met de afgevaardigden te spreken.