TQM: Total quality management

TQM: Total quality management
Afbeelding: Ognyan Chobanov | Dreamstime

Om TQM “Total Quality Management” te begrijpen, moet u eerst begrijpen wat “Kwaliteit” werkelijk betekent?

“Kwaliteit” verwijst meestal naar een parameter die de minderwaardigheid of superioriteit van een product of dienst bepaalt. Het is een maatstaf voor goedheid om te begrijpen hoe goed een product aan zijn specificaties voldoet.

Wanneer de term “kwaliteit” wordt gebruikt, denken mensen meestal aan een superieur product of dienst die aan hun verwachtingen voldoet of deze zelfs overtreft. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de prijs en het beoogde gebruik van de goederen of diensten. Simpel gezegd, wanneer een product of dienst de verwachtingen overtreft, vinden mensen dat het van goede kwaliteit is. Daarom is het een soort ongrijpbare uitdrukking gebaseerd op perceptie.

TQM
Afbeelding: Alain Lacroix | Dreamstime

William Edwards Deming, Armand Feigenbaum en Joseph Juran ontwikkelden gezamenlijk het concept van TQM. Het concept van TQM is oorspronkelijk ontstaan ​​in de productiesector, maar kan op alle organisaties worden toegepast.

Het concept van TQM stelt dat elke medewerker werkt aan het verbeteren van de werkcultuur, diensten, systemen, processen, etc. om het blijvende succes van de organisatie te waarborgen.

BPM – Business process management
BPM – Business process management
TQM is een managementbenadering voor een organisatie die afhankelijk is van de deelname van al haar leden (inclusief werknemers) en streeft naar succes op de lange termijn door middel van klanttevredenheid. Deze aanpak komt ten goede aan alle leden van de organisatie, maar ook aan de samenleving.

Total Quality Management wordt gedefinieerd als een klantgericht proces dat tot doel heeft de bedrijfsvoering voortdurend te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat al het gerelateerde werk (vooral het werk van werknemers) gericht is op het bereiken van de algemene doelen van het verbeteren van de kwaliteit van producten of kwaliteit van de dienstverlening, evenals het verbeteren van het productieproces of het proces van dienstverlening. De nadruk ligt echter op op feiten gebaseerde besluitvorming, waarbij prestatiestatistieken worden gebruikt om de voortgang te bewaken.

De voordelen van Total Quality Management

Voordelen die voortvloeien uit de implementatie van totaal kwaliteitsmanagement in een organisatie:

  1. Vergroot het bewustzijn van de kwaliteitscultuur in de organisatie.
  2. Meer focus op het verbeteren van teamwerk.
  3. Continue procesverbetering

Basisvereisten voor succesvolle TQM-implementatie

  • Toewijding. Kwaliteitsverbetering (in alle aspecten) zou de zorg moeten zijn van elke persoon in de organisatie. Een duidelijk commitment van het topmanagement, het overwinnen van belemmeringen voor continue kwaliteitsverbetering en de stappen die nodig zijn om een ​​attitudeverandering mogelijk te maken.
  • Cultuur. Er moet een goede voorbereiding zijn om veranderingen in houding en cultuur door te voeren.
  • Continue verbetering. Verbetering erkennen als een doorlopend proces, niet slechts een eenmalig programma.
  • Klantgerichtheid. Vlekkeloze service zonder defecten en volledige tevredenheid van de eindgebruiker.
  • Controle. Zorgen voor controle op eventuele afwijkingen van de geplande voortgang van de implementatie.

Het proces van het implementeren van TQM in een organisatie

Planning

Deze fase is de belangrijkste fase van totaal kwaliteitsmanagement. In dit stadium dienen werknemers hun respectievelijke vragen en zorgen te presenteren die moeten worden aangepakt.

TQM
Afbeelding: Dzmitry Skazau | Dreamstime

Medewerkers informeren het management over de verschillende problemen waarmee ze in hun dagelijkse activiteiten worden geconfronteerd en analyseren ook de oorzaak van het probleem. Ze moeten het nodige onderzoek doen en belangrijke gegevens verzamelen die hen zullen helpen een oplossing voor alle problemen te vinden.

Uitvoering

In deze fase ontwikkelen medewerkers een oplossing voor de geïdentificeerde problemen in de planningsfase. Er worden strategieën ontwikkeld en geïmplementeerd om de uitdagingen van werknemers te overwinnen. In dit stadium worden ook de effectiviteit en efficiëntie van beslissingen en strategieën geëvalueerd.

Controleren

In dit stadium wordt een benchmarking voor en na uitgevoerd om de effectiviteit van de processen te evalueren en de resultaten te meten.

Vervolgactie

Dit is de laatste stap in de cyclus waarin medewerkers hun resultaten documenteren en zich voorbereiden op andere uitdagingen.

De succesvolle implementatie van TQM vereist een aanzienlijke opleiding van de betrokken werknemers. Omdat het trainingsprogramma werknemers kan afleiden van hun dagelijkse werk, kan dit op korte termijn negatieve effecten hebben.

CRM – breng uw relatie met uw klanten naar een hoger niveau
CRM – breng uw relatie met uw klanten naar een hoger niveau

Aangezien Total Quality Management vaak leidt tot een consistente reeks van incrementele veranderingen, kan dit ook leiden tot slechte reacties van werknemers die de voorkeur geven aan het huidige systeem, of werknemers die bang zijn daardoor hun baan te verliezen. TQM werkt het beste wanneer het management sterke ondersteuning en toewijding biedt.