Hoe word je een goede leider?

10 minuten lezen
Hoe word je een goede leider?
Afbeelding: inc.com
Delen

Wat zorgt ervoor dat sommige mensen de menigte leiden, hen overtuigen van hun visie, hen infecteren met geloof in hun doelen, en anderen – ondanks hun oprechte bedoelingen – nooit slagen? Hoe kwam het dat sommige mensen waar niemand van had gehoord grote leiders werden en geschiedenis schreven? Er zijn geen duidelijke antwoorden op deze vragen.

Echter, als een bron van succes voor deze mensen, kan men zeker bepaalde eigenschappen van karakter, gedrag en uiterlijk identificeren die vertrouwen in de leider wekken en anderen aanmoedigen om hem te volgen.

Wie is een moderne leider?

Het begrijpen van het beeld van een leider is de moeite waard om te beginnen met een kleine oefening. Sluit je ogen en denk even na over de eerste moderne leider die je kunt bedenken. Denk na over hoe hij eruitziet, wat hij zegt en hoe, wat hem kenmerkt?

Verschillende leiders zijn waarschijnlijk ontleend aan de geheugenlagen – degenen waarover we veel hebben gehoord (zoals Vladimir Poetin), degenen waarover we onlangs hebben gelezen of degenen die een speciale indruk op ons hebben gemaakt (zoals Winston Churchill). Voor sommigen kan zo’n stereotiepe leider worden geassocieerd met politiek (bijv. Angela Merkel, Lech Walesa), voor anderen meer met religie (bijv. de paus, de Dalai Lama XIV) of algemeen begrepen economie (Steve Jobs, Elon Musk). De associatie kan ook gericht zijn op iemand die minder bekend is (zoals iemand in de familie of je eigen baas) of juist op een persoon in een leidinggevende positie.
leader
Afbeelding: gallup.com

Zoals je kunt zien, kunnen er veel associaties zijn, maar alle bovenstaande voorbeelden hebben één ding gemeen: deze mensen worden om verschillende redenen als leiders beschouwd. Dus wie is de moderne leider? Rekening houdend met de bovenstaande associaties, kunnen we zeggen dat hij een standvastige, moedige persoon is die zijn opvattingen krachtig verdedigt, in zijn doelen gelooft, respect opwekt en voor sommige mensen een grote autoriteit is.

Alle bovenstaande leiders hebben een bepaalde stijl die hen onderscheidt van andere burgers. Deze stijl kwam voort uit hun manier van spreken en bewegen, maar ook uit de specifieke kenmerken van hun positie (die vaak veel aspecten van het leven beïnvloedt, zoals kleding). Ongetwijfeld kan echter worden aangenomen dat elk van hen een goed voorbeeld is van het imago van de leider. Precies – wat voor beeld is dit en kunnen we spreken van één universeel model in het geval van leiders? Zullen we leren door één gedragspatroon te creëren hoe we een goede leider kunnen zijn?

Het imago van een persoon bestaat uit verschillende factoren

Het woordenboek stelt dat het woord “beeld” in twee betekenissen kan worden gebruikt. Ten eerste als iemands gelijkenis in een tekening, afbeelding, foto etc., of ten tweede als de manier waarop een persoon of ding wordt waargenomen en gepresenteerd. Uiteraard geldt het beeld in de in dit artikel besproken benadering ook voor de tweede van de genoemde manieren om een ​​woord te begrijpen.

We krijgen maar één keer de kans om een ​​eerste indruk te maken, terwijl het beeld in de loop van de tijd wordt opgebouwd door middel van concrete acties, het verkondigen van onze mening en gepast gedrag. Waarom is het zo belangrijk? Omdat het het functioneren van een persoon in de omgeving beïnvloedt. Het beeld, dat wil zeggen de manier waarop het wordt waargenomen, beïnvloedt de vorming van sympathieën en antipathieën en bijgevolg het succes van de doelen.
Motivatie is de kracht die gedrag aanstuurt
Motivatie is de kracht die gedrag aanstuurt
9 minuten lezen
Ratmir Belov
Journalist-writer

Als we de bovenstaande definitie uitbreiden naar het denken over leiderschap, kan worden gezegd dat een beeld de manier is waarop een bepaalde persoon wordt waargenomen en waargenomen door zijn omgeving. Om te kunnen praten over het beeld van een leider, moet je nadenken over wat van invloed is op hoe je anderen waarneemt? Hoe kunnen we beoordelen of een bepaalde persoon een leidende positie weerspiegelt?

Er zijn vier hoofdgebieden die de perceptie van een persoon beïnvloeden. Ten eerste en – het meest voor de hand liggend – is het uiterlijk, ten tweede – gedrag (inclusief expressie), ten derde – het geheel van kennis, attitudes en verklaarde waarden, ten vierde – houding.

Verschijning van een leider

Het eerste onderdeel van de afbeelding – uiterlijk – is vooral belangrijk voor de eerste indruk. Dit heeft een ongelooflijk sterke invloed op de perceptie van een bepaalde persoon, dus veel politici die het politieke toneel betreden, veranderen de manier waarop ze zich kleden en haar dragen, vaak met de betrokkenheid van een grote groep stylisten en PR-specialisten. Dit is een effectieve truc omdat studies aantonen dat we tot 80 procent van de informatie via het visuele kanaal verzamelen, vooral wanneer we voor het eerst in contact komen met een bepaald object (persoon).
leader

Over “uiterlijk” gesproken, men moet niet alleen rekening houden met de fysieke kenmerken van een persoon (bijvoorbeeld lengte, lichaamsbouw, haarkleur, enz.) of de manier waarop hij zich kleedt, maar ook met zijn symbolen (bijvoorbeeld auto, sieraden, enz.). De manier waarop bepaalde ‘verwerkingen’ die verband houden met dit aspect van imagovorming worden waargenomen, hangt natuurlijk grotendeels af van de cultuur, het staatssysteem of de organisatie zelf. In het leger is een commandant bijvoorbeeld te herkennen aan het aantal sterren en strepen op schouderbanden.

Het feit dat de fysieke aard niet zo belangrijk is voor de vorming van het beeld van een leider, blijkt uit het feit dat er zowel in de geschiedenis als vandaag gevallen zijn waarin leiders niet tot de hoogste behoorden, maar als ze eraan denken, schrijven veel mensen ze toe aan een hoogte van meer dan 190 cm.Je kunt ook het voorbeeld noemen van Napoleon Bonaparte, die de wereld veroverde, met – volgens verschillende schattingen – ongeveer 168 cm (in die tijd was hij een leider van vrij gemiddelde lengte). Ook namen verschillende korte leiders deel aan de Tweede Wereldoorlog – Joseph Vissarionovich Dzugashvili, dat wil zeggen Joseph Stalin, was 164 cm, Adolf Hitler – 165 cm, Winston Churchill – 173 cm.

Leidersgedrag

De tweede factor die het beeld beïnvloedt, is menselijk gedrag. Net zoals uiterlijk de eerste indruk beïnvloedt, kan menselijk gedrag worden geclassificeerd als een “tweede” indruk. Hoe iemand door anderen wordt waargenomen, hangt af van hun beweging, gebaren, maniertjes of hoe ze worden uitgedrukt, bijvoorbeeld intonatie, stemtimbre, woordkeuze. Dit aspect van imagovorming is uiterst belangrijk in relatie tot leiders.
leader
Afbeelding: sherpany.com

De overgrote meerderheid van de leiders, inclusief degenen die aan het begin van het artikel werden genoemd, beschikte over uitstekende welsprekendheid. Omdat leiderschap vooral bestaat uit het “ontvoeren” van de mensen achter je, is het nodig om overredingskracht te beschikken, dat wil zeggen om boodschappen zo te formuleren dat anderen geloven en voelen wat de leider voelt. Zonder de juiste uitdrukking van iemands visie en missie, is het onmogelijk om de steun van de menigte te verwerven.

De auteurs van een van de eerste studies over leiderschap – Lippitt en White – benadrukten dat het bij het nastreven van leiderschapssucces niet gaat om wie de leider is, maar om hoe hij zich gedraagt. Op basis hiervan werden verschillende soorten leiderschap geïdentificeerd, dat wil zeggen hoe een leider precies kan handelen om als leider te worden beschouwd. De hierboven genoemde Lippitt en White spraken van democratische en autocratische stijlen, in andere werken worden mensgerichte en taakgerichte stijlen onderscheiden. Natuurlijk werken bepaalde leiderschapsstijlen min of meer in verschillende culturen en organisaties.

Mentoring: essentie en componenten
Mentoring: essentie en componenten
4 minuten lezen
Ratmir Belov
Journalist-writer

Latere studies hebben echter aangetoond dat iemands gedrag grotendeels wordt bepaald door zijn karaktereigenschappen. Consistentie van gedrag met persoonlijkheid, waarden en doelen is ook belangrijk voor de perceptie van de leider door anderen. Daarom wordt nu benadrukt dat sommige leiderschapskwaliteiten aangeleerd kunnen worden, maar er worden toch enkele aandoeningen genoemd die uit de moedermelk worden gezogen. Dus, hoe moet een moderne leider in een organisatie zich gedragen?Een leider moet voor zijn ondergeschikten zorgen – hen motiveren om hen te betrekken bij het besluitvormingsproces, met hen te praten, hun ideeën te delen, maar ook aandachtig te luisteren naar wat ze te zeggen hebben. De leider moet ook standvastig zijn, uitstekende interpersoonlijke vaardigheden hebben om hun doelen duidelijk en duidelijk te communiceren.

Kennis, opvattingen en waarden van een leider

Het derde aspect dat uiterst belangrijk is bij het creëren van een beeld, is de totaliteit van kennis, attitudes en waarden. Dit alles komt tot uiting in de missie en visie die de leider wil nastreven. Grote leiders waren visionairs – ze hadden een duidelijk omschreven doel op basis van waarden die voor hen belangrijk waren. De basis van de visie zijn precies de verkondigde waarden, dat wil zeggen alles dat zijn dagelijkse gedrag stuurt, waar hij in gelooft. Ze zijn de bouwstenen van de activiteiten van alle leiders en worden weerspiegeld in hun houding.
leader
Afbeelding: waldenu.edu

Een kenmerkend kenmerk van alle leiders (vermeld aan het begin van het artikel en niet alleen) was hun vastberadenheid en geloof in hun waarden en opvattingen. Meer dan eens wisten ze succes te boeken juist omdat al hun activiteiten op een zeer stevig fundament waren gebouwd. Het is moeilijk voor te stellen dat de paus zo’n menigte, inclusief jongeren, voor zich zou kunnen winnen als zijn daden en woorden niet het resultaat waren van zijn wereldbeeld. Adolf Hitler geloofde ook vast in wat hij predikte – hierdoor was hij in staat om de menigte mee te nemen en een grote storm over de wereld te veroorzaken.

Kennis is ook een belangrijk aspect dat het imago van een leider beïnvloedt. Een effectieve leider moet specifieke kennis hebben van de problemen waarmee hij/zij te maken heeft. Het behoeft geen betoog dat men nauwelijks iemand hoeft te overtuigen dat historische en moderne leiders zonder kennis van vele kwesties niet zo’n succes zouden hebben behaald. De leider moet een expert in het veld zijn. Hierdoor weet hij hoe hij effectief kan plannen en in de toekomst kan kijken, en dwingt hij ook het respect van anderen af. Het is belangrijk dat de leider niet probeert op elk gebied een expert te zijn – zoals we in het tweede deel van de serie schreven – zal een superleider het imago van de leider zeker niet positief beïnvloeden.

Train je houding!

Het laatste aspect dat genoemd moet worden in de context van het beeld van een leider is zijn houding, d.w.z. de houding tegenover mensen, gebeurtenissen, objecten, etc. als gevolg van bezeten karaktertrekken, temperament en opvoeding. Dus wat maakt een leider anders dan andere mensen in termen van de gepresenteerde houding?
leader
Afbeelding: thebalancemoney.com

Allereerst is dit een persoon met een zogenaamd sterk karakter – gekenmerkt door zelfvertrouwen, een positieve instelling en het vermogen om anderen hiermee te besmetten. Zijn grote sterke punten zijn eerlijkheid, integriteit in de breedste zin van het woord, leergierigheid, zelfdiscipline, doorzettingsvermogen en een soort intuïtie.

Een leider houdt ervan om actie te ondernemen, een bepaalde richting uit te gaan en anderen hem te laten volgen. Hij mag dit dankzij sterk ontwikkelde sociale competenties – hij is open, sociaal, inspireert, leeft mee, heeft gevoel voor de situatie. Dit betekent dat een goede leider niet alleen in staat is om de mensen die hij leidt te beïnvloeden, maar ook en misschien wel vooral gemakkelijk met hen in contact komt en positieve relaties opbouwt. Hij gelooft in hen en in hen, waardoor hij het potentieel van zijn ondergeschikten kan benutten.

Conclusies

Dit alles heeft invloed op de algemene houding van de leider, en dus op hoe hij door de omgeving wordt waargenomen.

Als we de overwegingen over het imago van een leider samenvatten, is het de moeite waard om te benadrukken dat dit aspect een zeer belangrijke rol speelt bij het leiden van anderen. Het is vanwege het feit dat mensen een bepaalde persoon zien als iemand met de kwaliteiten van een leider, dat hij zijn eigen doelen en aannames kan nastreven. Daarom moet elke aspirant-leider zich concentreren op het creëren van het juiste imago, rekening houdend met wat van invloed is op hoe anderen ons zien.

Charisma is de kwaliteit van alle leiders
Charisma is de kwaliteit van alle leiders
4 minuten lezen
Ratmir Belov
Journalist-writer
Grote leiders hoeven geen geweldige lichamen te zijn, hun acties moeten gebaseerd zijn op consistente waarden en attitudes. Mensen beoordelen hun leiders op hun acties, d.w.z. de genomen beslissingen en het getoonde gedrag. Ook belangrijk is de consistentie van acties en uitspraken, evenals acties, attitudes en waarden. Het vertrouwen van ondergeschikten helpt om het imago van een goede leider te creëren. Als ze niet geloven in de oprechte bedoelingen van hun leider, zullen ze hem waarschijnlijk niet volgen.
Ratmir Belov
Schrijf uw mening over dit onderwerp:
avatar
  Meldingen van reacties  
Houd rekening met
Ratmir Belov
Lees mijn andere artikelen:
Inhoud Opmerkingen
Delen