Hoe het rendement op de investering (ROI) te berekenen: formule, evaluatie van investeringsprojecten, winstberekening

Bijgewerkt:
4 minuten lezen
Hoe het rendement op de investering (ROI) te berekenen: formule, evaluatie van investeringsprojecten, winstberekening
Afbeelding: salesbook.com
Delen

Return on Investment (ROI) is een index die de relatie weergeeft tussen de kosten en de verwachte winst van een project.

Berekening en evaluatie van het rendement op investering

Deze indicator wordt berekend:

PI = NCW/IC

 • PI (Profitability Index) – index van de winstgevendheid van een investeringsproject;
 • NPV (Netto huidige waarde) – netto contante waarde;
 • IC (Investeren Kapitaal) – uitgegeven initiële investeringskapitaal.

Als de winstgevendheidsindex 1 is, is dit de laagst aanvaardbare indicator. Elke waarde lager dan 1 geeft aan dat de nettowinst van het project lager is dan de initiële investering. Naarmate de indexwaarde stijgt, neemt ook de financiële aantrekkelijkheid van het voorgestelde project toe.

ROI
Afbeelding: educba.com
De winstgevendheidsindex is een waarderingsmethode die wordt toegepast op potentiële kapitaaluitgaven. Deze methode deelt de verwachte kapitaalinstroom door de verwachte kapitaaluitstroom om de winstgevendheid van het project te bepalen. Het belangrijkste kenmerk van het gebruik van de winstgevendheidsindex is dat de methode de omvang van het project negeert. Daarom kunnen projecten met een grote instroom van contant geld lagere indexwaarden in berekeningen laten zien, omdat hun winsten niet zo hoog zijn.

NPV – Netto investeringswaarde of netto reële (contante) waarde van de investering

NPV = PV – Io

 • PV – huidige waarde van de cashflow;
 • Io – initiële investering.

De bovenstaande NPV-formule toont het contante inkomen op een vereenvoudigde manier.

Het berekenen van de geplande nettokosten van investeringen in een onderneming is behoorlijk moeilijk. Dit komt door het feit dat geld in de loop van de tijd in waarde daalt (er treedt inflatie op). Daarom kan €1 die nu wordt verdiend niet worden gelijkgesteld met €1 die over een jaar wordt ontvangen. Om de ontvangen winst te vergelijken met de voorspelde winst, moet u de indexeringscoëfficiënt gebruiken.

Bij beleggen wordt aangenomen dat hoe sneller diezelfde €1 wordt verdiend, hoe waardevoller deze zal zijn dan de winst die in de toekomst wordt ontvangen.

Berekening van de toekomstige winst van een investeringsproject:

 • I is het investeringsbedrag in het t-de jaar;
 • r – kortingspercentage;
 • n – investeringsperiode in jaren van t=1 tot n.

Investeringsbedrag: initiële investering en extra kapitaalkosten

De verdisconteerde verwachte kasuitstromen vertegenwoordigen de initiële kapitaalkosten van het project.

De initiële investering is alleen de cashflow die nodig is om het project te starten.

Alle andere kosten kunnen zich op elk moment tijdens de looptijd van het project voordoen en worden in de berekening opgenomen op basis van de verdisconteerde nettowinst van de onderneming. Deze extra kapitaalkosten kunnen van invloed zijn op de belasting- of afschrijvingsvoordelen.

Besluitvorming – Rendement op investeringsindex

De Return on Investment Index (PI) mag niet lager zijn dan één. Als dit zo is, dan is het noodzakelijk om voorwaarden te scheppen voor de toename ervan.

ROI
Afbeelding: yourquery.ua
 • PI > 1.Als de indicator groter is dan één, geeft dit aan dat de verwachte toekomstige instroom van contant geld de geprojecteerde verdisconteerde uitstroom van contant geld overschrijdt.
 • PI < 1. Een waarde kleiner dan één geeft aan dat de uitgaven hoger zullen zijn dan de verwachte winst. In dit geval moet u dit project niet uitvoeren.
 • PI = 1. Een waarde van één geeft aan dat eventuele winsten of verliezen uit het project minimaal zijn. Daarom zal het project niet de aandacht van investeerders trekken.

Bij gebruik van de winstgevendheidsindex wordt rekening gehouden met projecten waarvan de waarde meer dan één is.

EBITDA – Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization
EBITDA – Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization
9 minuten lezen
Editorial team
Editorial team of Pakhotin.org

Wanneer investeerders een beperkt kapitaal hebben en er meerdere projecten in overweging zijn, wordt de optie met de hoogste winstgevendheid geaccepteerd. Omdat het het project aangeeft met het meest productieve gebruik van beperkt kapitaal.

Om deze reden wordt de kosten-batenindex ook wel de baten-kostenratio genoemd. Hoewel sommige projecten een hogere netto contante waarde hebben, kan het zijn dat ze toch niet worden geselecteerd omdat ze niet de hoogste winstgevendheidsindex hebben en niet het meest winstgevende gebruik van de activa van het bedrijf vertegenwoordigen.

Interessante feiten over beleggingen

Goud is een eeuwig winstgevende investering!

Investeren in goud is door de hele menselijke geschiedenis heen relevant geweest. Dit edelmetaal heeft altijd een hoge winstgevendheidsratio.

De naam betekent geen voordeel!

In de regel komen de meest stabiele en winstgevende investeringen van bedrijven die alledaagse producten produceren. En hightech innovatieve organisaties kunnen vaak alleen maar verliezen veroorzaken.

Rijkdom is de juiste investering!

De meeste eigenaren van grote bedrijven en netwerken investeren hun spaargeld in beleggingen. Op deze manier beschermen ze zichzelf tegen mogelijke ongunstige situaties.

Artikelbeoordeling
0,0
0 beoordelingen
Beoordeel dit artikel
Anatoly Vorobiev
Schrijf uw mening over dit onderwerp:
avatar
  Meldingen van reacties  
Houd rekening met
Anatoly Vorobiev
Lees mijn andere artikelen:
Inhoud Beoordeel het Opmerkingen
Delen

Dit vind je misschien ook leuk