DevOps – Ontwikkeling & Operations

DevOps – Ontwikkeling & Operations
Afbeelding: Roman Samborskyi | Dreamstime

Dankzij de ontwikkeling van technologieën kunnen we alles sneller, beter en met steeds minder verbruik van hulpbronnen. We zien dit in elke branche, maar IT is ongetwijfeld de leider op dit gebied – er worden nieuwe tools en methodieken ontwikkeld, waaronder DevOps. Wat het is?

Wat is DevOps?

Hoewel deze methode relatief recent populair is geworden, is deze niet nieuw in de IT-wereld. Het werd in 2009 besproken op een conferentie in Gent, die een reeks bijeenkomsten opende, genaamd DevOps Days. Zijn belangrijkste suggestie is om de communicatie en samenwerking tussen ontwikkelings- en beheerdersteams te verbeteren. Vandaar de naam, die ontwikkeling en exploitatie combineert (eng. Development & Operations – “ontwikkeling en exploitatie”).

DevOps is een nieuwe manier om softwareprojecten uit te voeren waarbij twee afdelingen die voorheen afzonderlijk werkten, nu met elkaar samenwerken. Waarom zijn bedrijven begonnen met het doorvoeren van deze veranderingen? Om het productieproces te verbeteren.

Wat is er veranderd met DevOps?

Voorafgaand aan de toepassing van deze methodologie hadden de twee belangrijkste afdelingen die verantwoordelijk waren voor de uitvoering van het project verschillende prioriteiten en doelen. De ontwikkelaars wilden het programmeerwerk zo snel mogelijk afronden en de software bij de klant implementeren. Dit beleid was echter in strijd met de belangen van de administratieve dienst, die er de voorkeur aan gaf het aantal codewijzigingen tot een minimum te beperken.

DevOps
Afbeelding: Roman Samborskyi | Dreamstime

Wat is het resultaat van dit werkmodel? Meer fouten, meer levertijden en kosten, en een lagere kwaliteit van het geleverde product. Iedereen verloor: het bedrijf, de medewerkers en de eindgebruikers.

De oplossing werd gevonden in het samenbrengen van de twee divisies in één team, waarvan de leden hun kennis en bevindingen met elkaar delen. Dit is hoe DevOps oorspronkelijk functioneerde, en het is in deze vorm dat kleinere bedrijven het nu implementeren – beheerders maken kennis met de basis van productiekennis en ontwikkelaars ontwikkelen competenties op het gebied van ondersteuning.

Domeingestuurd ontwerp – DDD-programmering
Domeingestuurd ontwerp – DDD-programmering

Een andere verandering is de toegenomen belangstelling voor procesautomatisering (testen, analyse, implementatie en monitoring) en cloudinfrastructuur, die een integraal onderdeel zijn geworden van DevOps. De IT-wereld heeft niet alleen een zeer praktische methodologie verworven, maar ook een breed scala aan nieuwe tools en technologieën. Veranderingen in de werkwijze zijn zo effectief geweest dat meer bedrijven ze implementeren en er is een nieuwe functie op de markt verschenen: DevOps-ingenieur.

Iteratief werkmodel

Een zeer belangrijke wijziging die we aan DevOps te danken hebben, is de vervanging van het watervalwerkmodel door een iteratief model. Wat houdt dit in en wat zijn de voordelen? Het “traditionele” of cascadesysteem verdeelt het projectimplementatieproces in afzonderlijke fasen, die na elkaar worden doorlopen. Het is belangrijk op te merken dat om aan de volgende fase van het project te kunnen werken, u eerst alle taken uit de vorige fasen moet voltooien. Dit model is problematisch gebleken omdat alle vervolgstappen moeten worden doorlopen als er in een eerder stadium van implementatie aanpassingen nodig zijn.

Cookies zijn mysterieuze bestanden die maar weinig mensen kennen
Cookies zijn mysterieuze bestanden die maar weinig mensen kennen

Ook werd opgemerkt dat tijdens het implementatieproces de verwachtingen van de klant veranderen, waardoor het team meerdere correcties moest doorvoeren. Zoals je zou kunnen raden, werd er enorm veel tijd aan besteed, en als gevolg daarvan was het uiteindelijke effect verre van perfect.

Deze tekortkomingen werden geëlimineerd in het iteratieve model. In eerste instantie worden hier alleen grove aannames gedaan, die later in het implementatieproces worden gecontroleerd en verfijnd. In plaats van te wachten tot al het werk is voltooid, worden codefragmenten ook zo vroeg mogelijk vastgelegd en getest. Zo speelt het team snel in op eventuele veranderingsbehoeften en sluiten de eindresultaten volledig aan bij de huidige klantverwachtingen.

Voor wie is DevOps bedoeld?

De grootste begunstigden van deze methode zijn organisaties waarvan de activiteiten frequente, maar niet noodzakelijkerwijs grote, wijzigingen aan de infrastructuur van het product vereisen.

DevOps
Afbeelding: Elnur | Dreamstime
Het is de moeite waard om te benadrukken dat de IT-industrie hier geen monopolie is, ook al lijkt dat zo. Bedrijven uit e-commerce, banken, telecom, media en andere sectoren willen DevOps gaan gebruiken. Voorbeelden zijn om de hoek: Google, Netflix, Etsy, Facebook, Amazon. In het geval van deze reuzen wordt de code zelfs enkele honderden keren per dag geïnjecteerd!

Heeft DevOps toekomst?

Bedrijven die hebben besloten om DevOps te implementeren zien veel meer in deze methode dan alleen automatisering en werkcultuur. Ze begrijpen dat de winnaar de leverancier is die sneller, efficiënter en met betere resultaten kan werken dan de concurrentie. Daarom zijn de statistieken dat bijvoorbeeld 77% van de Amerikaanse ondernemingen het gebruik van DevOps in het implementatieproces aangeeft of een dergelijke oplossing in de nabije toekomst heeft, niet verrassend.

Infographics – de kunst van het presenteren van informatie
Infographics – de kunst van het presenteren van informatie
Onderzoeken tonen ook aan dat de meest succesvolle cyberbeveiligingsbedrijven de meest succesvolle DevOps-bedrijven zijn. De conclusies zijn dus duidelijk. Met beveiliging die momenteel bovenaan de takenlijsten over de hele wereld staat, kan DevOps alleen maar sterker worden.