Albert Einstein: biografia człowieka wyprzedzającego swój czas

— Zaktualizowano:
Albert Einstein: biografia człowieka wyprzedzającego swój czas
Albert Einstein. Zdjęcie: nbrkomi.ru

Rozwój ludzkości determinują geniusze, którym udało się odkryć coś nowego. Każdy krok w historii ludzkiego społeczeństwa jest w jakiś sposób związany z rozwojem nauki, z ważnymi osobistościami, które dokonały przełomu w określonej dziedzinie wiedzy. Jednym z tych ludzi był Albert Einstein, którego niezwykłe poglądy na strukturę świata w pewnym stopniu ukształtowały współczesne społeczeństwo i dokonały radykalnej rewolucji w nauce.

Wczesne lata

Albert Einstein urodził się w 1879 roku w Ulm w Niemczech w biednej rodzinie żydowskiej. Nawet w szkole wykazywał zamiłowanie do matematyki i fizyki; do pewnego stopnia jego rozwojowi naukowemu sprzyjały okoliczności życiowe – jego ojciec zaczął handlować sprzętem elektrycznym, wybitni naukowcy tego czasu nauczali w instytucjach edukacyjnych w Niemczech i Szwajcarii, gdzie kształcił się Einstein.

Ponadto w 1902 roku Albert Einstein otrzymał stanowisko egzaminatora III klasy w Federalnym Urzędzie Patentowym Wynalazków w Bernie w Szwajcarii. W 1933 roku, w związku z rozwojem faszyzmu w Europie, naukowiec został zmuszony do przeniesienia się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarł w 1955 roku.

Odkrycia naukowe

Odkrycia Einsteina okazały się tak rewolucyjne jak na tamte czasy, że będąc wielokrotnie nominowanym do Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, otrzymał nagrodę za… badanie efektu fotoelektrycznego: ta dziedzina fizyki okazała się najbardziej pożądana i zrozumiałe dla ówczesnego świata naukowego. Sekretarz Szwedzkiej Akademii Nauk wprost poinformował naukowca, że ​​reszta pracy (o teorii grawitacji i teorii względności „będzie oceniona po ich potwierdzeniu w przyszłości”).

Albert Einstein
Albert Einstein. Zdjęcie: wikipedia.org

Współczesna nauka jest niemożliwa bez osiągnięć Alberta Einsteina. On, podobnie jak Newton w swoim czasie, zmienił ogólnie przyjęte poglądy na strukturę świata, zmienił twardy i suchy świat oddziaływań grawitacyjnych Newtona w elastyczny, uwzględniający krzywiznę przestrzeni i czasu. Ten skok zaczyna być w pełni doceniany dopiero teraz, na początku ery eksploracji kosmosu: osiągnięcia „wyrosłe” z teorii względności umożliwiają sterowanie międzyplanetarnymi statkami kosmicznymi, eksplorację innych układów słonecznych i galaktyk.

Teoria względności – geniusz Einsteina
Teoria względności – geniusz Einsteina

Teoria względności i teoria grawitacji stały się podstawowymi pojęciami, na których opiera się wiele gałęzi współczesnej nauki – astronomia, fizyka, kosmologia. Oprócz samodzielnej pracy Einstein aktywnie współpracował z najwybitniejszymi naukowcami swoich czasów – Marcelem Grossmanem, Robertem Brownem, Shatyendranathem Bose. Jednym z owoców tej współpracy jest odkrycie piątego skupionego stanu materii, tzw. kondensatu Bosego-Einsteina: w tym stanie temperatura materii jest bliska zeru absolutnego, a efekty kwantowe zaczynają się ujawniać już na poziom makroskopowy.

Odkrycia Einsteina znalazły również bardziej „przyziemne” zastosowania: przede wszystkim dotyczy to fotoelektryki i optyki. Prawie cała nowoczesna elektronika wykorzystuje fotokomórki, które przetwarzają prąd elektryczny na promieniowanie świetlne i odwrotnie – technikę komputerową, precyzyjne systemy pozycjonowania i nawigacji, sprzęt telewizyjny i wideo, aparaturę naukową, automatykę przemysłową i obiekty laboratoryjne, elektronikę użytkową lub w całości oparte są na elementach optycznych .

Na przykład najszybszym rodzajem komunikacji jest światłowód: szybkość przesyłania danych może osiągnąć kilka terabitów na sekundę. Czujniki ruchu i światła są szeroko stosowane do automatyzacji pracy systemów oświetleniowych, przenośników, a nawet drzwi w garażach i supermarketach.

Ostatnie lata życia

Osiągnięcia Einsteina mocno wkroczyły we współczesne życie. Niestety ludzie rzadko pamiętają humanizm i filantropię naukowca – który na początku życia znał biedę i ubóstwo, w obliczu faszyzmu, do końca życia Albert Einstein często wykorzystywał swoje wpływy w obronie wartości humanitarnych. Na przykład kilkakrotnie prosił Stalina o złagodzenie losu represjonowanych zagranicznych naukowców, zwrócił się do przywódców USA z ostrzeżeniem o rozwoju technologii jądrowej, a zwłaszcza o tworzeniu nowych rodzajów broni.

Albert Einstein
Albert Einstein. Zdjęcie: lenta.ru

Einstein uważał udział w amerykańskim programie nuklearnym za największą tragedię swojego życia, ponieważ widział, do czego ostatecznie doprowadziła jego praca. Istnieje legenda, że ​​na krótko przed śmiercią naukowiec spalił swoje odkrycia dotyczące tak zwanego „eksperymentu filadelfijskiego”, podczas którego testował swoją teorię „zunifikowanego pola”. Jeśli tak, to być może osoba ta uratowała całą ludzkość przed pojawieniem się nowej klasy broni masowego rażenia – niestety wszelkie osiągnięcia naukowe są oceniane przede wszystkim przez wojsko.

Jacque Fresco – wybitny naukowiec naszych czasów
Jacque Fresco – wybitny naukowiec naszych czasów

Jednocześnie Albert Einstein nie był osobą religijną w dosłownym tego słowa znaczeniu – nie wierzył w „uosobionego Boga” – niezależną istotę, która kontroluje losy ludzi i ocenia ich działania.

Na krótko przed śmiercią naukowiec napisał: „Jeśli jest we mnie coś, co można nazwać religijnym, jest to tylko bezgraniczny podziw dla struktury świata, o ile nasza nauka może to pojąć”.