จะเป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร?

เวลาอ่าน 10 นาที
จะเป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร?
รูปภาพ: inc.com
แบ่งปัน

อะไรทำให้บางคนเป็นผู้นำฝูงชน โน้มน้าวพวกเขาถึงวิสัยทัศน์ของพวกเขา ทำให้พวกเขาติดเชื้อด้วยศรัทธาในเป้าหมายของพวกเขา และคนอื่นๆ – แม้จะตั้งใจอย่างจริงใจ – ก็ไม่เคยประสบความสำเร็จ เกิดขึ้นได้อย่างไรที่คนบางคนที่ไม่มีใครเคยได้ยินชื่อกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และสร้างประวัติศาสตร์ ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เป็นแหล่งที่มาของความสำเร็จของคนเหล่านี้ เราสามารถระบุลักษณะนิสัย พฤติกรรม และรูปลักษณ์บางอย่างได้อย่างแน่นอน ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำและกระตุ้นให้ผู้อื่นติดตามเขา

ใครคือผู้นำยุคใหม่?

การเข้าใจภาพลักษณ์ของผู้นำนั้นคุ้มค่าที่จะเริ่มต้นด้วยแบบฝึกหัดเล็กน้อย หลับตาและคิดสักครู่เกี่ยวกับผู้นำสมัยใหม่คนแรกที่คุณนึกถึง ลองคิดดูว่าเขาหน้าตาเป็นอย่างไร พูดอะไร มีลักษณะอย่างไร มีลักษณะอย่างไร

ผู้นำหลายๆ คนอาจถูกดึงมาจากชั้นของความทรงจำ ทั้งคนที่เราเคยได้ยินมามาก (เช่น วลาดิมีร์ ปูติน) คนที่เราเพิ่งอ่านเจอ หรือคนที่เราประทับใจเป็นพิเศษ (เช่น วินสตัน เชอร์ชิลล์) สำหรับบางคน ผู้นำแบบเหมารวมอาจเกี่ยวข้องกับการเมือง (เช่น Angela Merkel, Lech Walesa) สำหรับคนอื่นๆ อาจเกี่ยวข้องกับศาสนามากกว่า (เช่น Pope, Dalai Lama XIV) หรือเศรษฐศาสตร์ที่เข้าใจกันในวงกว้าง (Steve Jobs, Elon Musk) นอกจากนี้ สมาคมยังสามารถมุ่งไปที่บุคคลที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก (เช่น คนในครอบครัวหรือเจ้านายของคุณเอง) หรือบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำ
leader
รูปภาพ: gallup.com

อย่างที่คุณเห็น อาจมีหลายสมาคม แต่ตัวอย่างทั้งหมดข้างต้นมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือคนเหล่านี้ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้นำด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน แล้วใครคือผู้นำยุคใหม่? เมื่อคำนึงถึงความสัมพันธ์ข้างต้น เราสามารถพูดได้ว่าเขาเป็นคนที่มั่นคงและกล้าหาญที่ปกป้องความคิดเห็นของเขาอย่างหนักแน่น เชื่อมั่นในเป้าหมายของเขา สร้างแรงบันดาลใจให้ความเคารพ และเป็นผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่สำหรับบางคน

ผู้นำทั้งหมดข้างต้นมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากพลเมืองคนอื่นๆ สไตล์นี้เกิดขึ้นจากวิธีการพูดและการเคลื่อนไหว รวมถึงจากตำแหน่งเฉพาะของพวกเขา (ซึ่งมักจะส่งผลต่อหลายแง่มุมของชีวิต เช่น เครื่องแต่งกาย) อย่างไรก็ตามสามารถสันนิษฐานได้ว่าแต่ละคนเป็นตัวอย่างที่ดีของภาพลักษณ์ของผู้นำ แม่นยำ – นี่เป็นภาพประเภทใดและเราสามารถพูดถึงรูปแบบสากลหนึ่งแบบในกรณีของผู้นำได้หรือไม่? เราจะเรียนรู้โดยการสร้างพฤติกรรมหนึ่งรูปแบบในการเป็นผู้นำที่ดีหรือไม่?

ภาพบุคคลประกอบด้วยหลายปัจจัย

พจนานุกรมระบุว่า คำว่า “ภาพ” ใช้ได้สองความหมาย ประการแรก เป็นอุปลักษณ์ของใครบางคนในรูปวาด ภาพ ภาพถ่าย ฯลฯ หรือประการที่สอง เป็นวิธีการรับรู้และนำเสนอบุคคลหรือสิ่งของ แน่นอนว่าภาพในแนวทางที่กล่าวถึงในบทความนี้ใช้กับวิธีทำความเข้าใจคำศัพท์แบบที่สองที่อ้างถึง

เรามีโอกาสสร้างความประทับใจครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ในขณะที่ภาพจะถูกสร้างขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปผ่านการกระทำที่เป็นรูปธรรม ประกาศมุมมองของเราและพฤติกรรมที่เหมาะสม ทำไมมันถึงสำคัญมาก? เพราะมีผลต่อการทำงานของบุคคลในสิ่งแวดล้อม ภาพซึ่งก็คือวิธีการรับรู้ส่งผลต่อการก่อตัวของสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ และเป็นผลให้ความสำเร็จของเป้าหมาย
แรงจูงใจคือพลังขับเคลื่อนพฤติกรรม
แรงจูงใจคือพลังขับเคลื่อนพฤติกรรม
เวลาอ่าน 9 นาที
Ratmir Belov
Journalist-writer

การขยายคำจำกัดความข้างต้นไปสู่การคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ ภาพลักษณ์อาจกล่าวได้ว่าเป็นวิธีที่บุคคลหนึ่งรับรู้และรับรู้โดยสภาพแวดล้อมของพวกเขา เพื่อให้สามารถพูดถึงภาพลักษณ์ของผู้นำได้ คุณต้องคิดว่าอะไรมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้อื่น? เราจะตัดสินได้อย่างไรว่าบุคคลนั้นสะท้อนถึงตำแหน่งผู้นำหรือไม่?

มีสี่ด้านหลักที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล ประการแรกและ – ชัดเจนที่สุดคือรูปลักษณ์ ประการที่สอง – กิริยาท่าทาง (รวมถึงการแสดงออก) ประการที่สาม – องค์ความรู้ ทัศนคติ และค่านิยมที่ประกาศ ประการที่สี่ – ทัศนคติ

ลักษณะผู้นำ

องค์ประกอบแรกของภาพ – ลักษณะ – มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความประทับใจแรกพบ สิ่งนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อการรับรู้ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นักการเมืองจำนวนมากที่เข้าสู่วงการการเมืองจึงเปลี่ยนวิธีการแต่งกายและทรงผม โดยมักมีส่วนร่วมของสไตลิสต์และผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์กลุ่มใหญ่ นี่เป็นเคล็ดลับที่ได้ผลเพราะการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเรารวบรวมข้อมูลได้มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ผ่านช่องภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราสัมผัสกับวัตถุที่กำหนด (คน) เป็นครั้งแรก
leader

เมื่อพูดถึง “รูปร่างหน้าตา” เราควรคำนึงถึงลักษณะทางกายภาพของบุคคล (เช่น ส่วนสูง รูปร่าง สีผม ฯลฯ) หรือการแต่งกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ของเขาด้วย (เช่น รถยนต์ เครื่องประดับ ฯลฯ) แน่นอนว่าวิธีการรับรู้ “กระบวนการ” บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ระบบรัฐ หรือองค์กรเองเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น ในกองทัพ ผู้บัญชาการสามารถรับรู้ได้จากจำนวนดาวและแถบบนอินทรธนู

ความจริงที่ว่าลักษณะทางกายภาพนั้นไม่สำคัญสำหรับการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำนั้นพิสูจน์ได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าทั้งในประวัติศาสตร์และในปัจจุบันมีกรณีที่ผู้นำไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่สูงที่สุด แต่เมื่อนึกถึงพวกเขาหลายคนถือว่าพวกเขามีความสูงมากกว่า 190 ซม. คุณยังสามารถยกตัวอย่างของนโปเลียนโบนาปาร์ตผู้พิชิตโลกโดยมี – ตามการประมาณการต่างๆ – ประมาณ 168 ซม. (ในเวลานั้นเขาเป็นผู้นำที่มีความสูงค่อนข้างปานกลาง) นอกจากนี้ผู้นำระยะสั้นหลายคนยังเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่สอง – Joseph Vissarionovich Dzugashvili นั่นคือ Joseph Stalin คือ 164 ซม., Adolf Hitler – 165 ซม., Winston Churchill – 173 ซม.

พฤติกรรมของผู้นำ

ปัจจัยที่สองที่ส่งผลต่อภาพคือพฤติกรรมของมนุษย์ เช่นเดียวกับรูปลักษณ์ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อความประทับใจแรก พฤติกรรมของมนุษย์สามารถจัดได้ว่าเป็นความประทับใจ “ครั้งที่สอง” คนอื่นจะรับรู้อย่างไรขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหว ท่าทาง กิริยาท่าทาง หรือการแสดงออก เช่น น้ำเสียง น้ำเสียง การเลือกใช้คำพูด แง่มุมของการสร้างภาพลักษณ์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับผู้นำ
leader
รูปภาพ: sherpany.com

ผู้นำส่วนใหญ่ รวมถึงผู้ที่กล่าวถึงในตอนต้นของบทความ มีทักษะในการปราศรัยที่ดีเยี่ยม เนื่องจากความเป็นผู้นำประกอบด้วยการ “ลักพาตัว” คนที่อยู่เบื้องหลังคุณเป็นหลัก จึงจำเป็นต้องมีของประทานแห่งการโน้มน้าวใจ นั่นคือการกำหนดข้อความในลักษณะที่ผู้อื่นเชื่อและรู้สึกว่าผู้นำรู้สึกอย่างไร หากปราศจากการแสดงวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เหมาะสม เป็นไปไม่ได้ที่จะขอความช่วยเหลือจากฝูงชน

ผู้เขียนหนึ่งในงานวิจัยเรื่องภาวะผู้นำกลุ่มแรก ๆ – ลิปพิตต์และไวท์ – เน้นว่าในการแสวงหาความสำเร็จของผู้นำนั้น ไม่ใช่เรื่องว่าใครเป็นผู้นำ แต่หมายถึงพฤติกรรมของเขาอย่างไร จากข้อมูลนี้ ผู้นำประเภทต่างๆ ได้รับการระบุ นั่นคือ ผู้นำสามารถปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้นำ ลิปพิตต์และไวท์ที่กล่าวถึงข้างต้นพูดถึงรูปแบบประชาธิปไตยและอัตตาธิปไตย ในงานอื่นๆ รูปแบบที่มุ่งเน้นคนและงานที่มุ่งเน้นแตกต่างกัน แน่นอนว่ารูปแบบความเป็นผู้นำบางอย่างได้ผลไม่มากก็น้อยในวัฒนธรรมและองค์กรต่างๆ

การให้คำปรึกษา: สาระสำคัญและส่วนประกอบ
การให้คำปรึกษา: สาระสำคัญและส่วนประกอบ
เวลาอ่าน 4 นาที
Ratmir Belov
Journalist-writer

อย่างไรก็ตาม การศึกษาในภายหลังได้แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยของเขาเป็นส่วนใหญ่ ความสอดคล้องของพฤติกรรมกับบุคลิกภาพ ค่านิยม และเป้าหมายก็มีความสำคัญต่อการรับรู้ของผู้นำโดยผู้อื่นเช่นกัน ดังนั้นตอนนี้จึงเน้นย้ำว่าสามารถเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นผู้นำบางอย่างได้ แต่ยังมีบางเงื่อนไขที่กล่าวถึงว่าถูกดูดออกจากน้ำนมแม่ ดังนั้น ผู้นำยุคใหม่ในองค์กรควรปฏิบัติตัวอย่างไร ผู้นำควรดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา – กระตุ้นให้พวกเขามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ พูดคุยกับพวกเขา แบ่งปันความคิด แต่ยังตั้งใจฟังสิ่งที่พวกเขาพูดด้วย ผู้นำยังต้องมีความเข้มแข็ง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อสื่อสารเป้าหมายของพวกเขาอย่างชัดเจนและชัดเจน

ความรู้ มุมมอง และค่านิยมของผู้นำ

ด้านที่สามซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างภาพคือความรู้ ทัศนคติ และค่านิยมทั้งหมด ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นในพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ผู้นำต้องการบรรลุ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่คือผู้มีวิสัยทัศน์ – พวกเขามีจุดประสงค์ที่ชัดเจนโดยยึดตามค่านิยมที่สำคัญต่อพวกเขา พื้นฐานของวิสัยทัศน์คือค่านิยมที่ประกาศอย่างแม่นยำ นั่นคือทุกสิ่งที่ชี้นำพฤติกรรมประจำวันของเขา สิ่งที่เขาเชื่อ พวกเขาเป็นรากฐานของกิจกรรมทั้งหมดของผู้นำและสะท้อนให้เห็นในทัศนคติของพวกเขา
leader
รูปภาพ: waldenu.edu

คุณลักษณะเฉพาะของผู้นำทุกคน (ที่กล่าวถึงในตอนต้นของบทความและไม่เพียงเท่านั้น) คือความแน่วแน่และศรัทธาในค่านิยมและมุมมองของพวกเขา มากกว่าหนึ่งครั้งที่พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแม่นยำเพราะกิจกรรมทั้งหมดของพวกเขาสร้างขึ้นบนรากฐานที่มั่นคงมาก ยากที่จะจินตนาการว่าสมเด็จพระสันตะปาปาจะสามารถเอาชนะฝูงชนจำนวนมาก รวมทั้งคนหนุ่มสาวได้ หากการกระทำและคำพูดของพระองค์ไม่ได้เป็นผลมาจากโลกทัศน์ของพระองค์ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ยังเชื่ออย่างแน่วแน่ในสิ่งที่เขาเทศนา ด้วยเหตุนี้ เขาจึงสามารถขับไล่ฝูงชนและทำให้เกิดพายุใหญ่ไปทั่วโลก

ความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของผู้นำ ผู้นำที่มีประสิทธิภาพต้องมีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับปัญหาที่เขา/เธอกำลังเผชิญอยู่ ไม่จำเป็นต้องพูด แทบจะไม่ต้องโน้มน้าวใจใครเลยว่าถ้าไม่มีความรู้ในประเด็นต่างๆ มากมาย ผู้นำทางประวัติศาสตร์และผู้นำสมัยใหม่คงไม่ประสบความสำเร็จเช่นนี้ ผู้นำต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงาน ด้วยเหตุนี้ เขาจึงรู้วิธีวางแผนและมองไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้รับคำสั่งจากผู้อื่นด้วยความเคารพ สิ่งสำคัญคือผู้นำต้องไม่พยายามเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกๆ ด้าน – ดังที่เราเขียนไว้ในตอนที่สองของซีรีส์นี้ – ผู้นำระดับสูงจะไม่ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของผู้นำอย่างแน่นอน

ฝึกท่าทางของคุณ!

ลักษณะสุดท้ายที่จะกล่าวถึงในบริบทของภาพลักษณ์ของผู้นำคือทัศนคติของเขา เช่น ทัศนคติที่แสดงต่อผู้คน เหตุการณ์ วัตถุ ฯลฯ ซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะนิสัย นิสัยใจคอ และการเลี้ยงดู แล้วอะไรทำให้ผู้นำแตกต่างจากคนอื่นๆ ในแง่ของทัศนคติที่นำเสนอ
leader
รูปภาพ: thebalancemoney.com

ก่อนอื่นนี่คือบุคคลที่มีบุคลิกที่แข็งแกร่ง – โดดเด่นด้วยความมั่นใจในตนเองทัศนคติเชิงบวกและความสามารถในการแพร่เชื้อให้ผู้อื่นด้วยสิ่งนี้ จุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ของเขาคือความซื่อสัตย์ ความซื่อตรงในความหมายกว้างที่สุด ความเต็มใจที่จะเรียนรู้ วินัยในตนเอง ความอุตสาหะ และสัญชาตญาณ

ผู้นำชอบที่จะดำเนินการไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งและให้คนอื่นติดตามเขา เขาได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนี้ได้เนื่องจากความสามารถทางสังคมที่พัฒนาขึ้นอย่างมาก – เขาเปิดกว้าง เข้ากับคนง่าย สร้างแรงบันดาลใจ เห็นอกเห็นใจ เขามีความรู้สึกของสถานการณ์ ซึ่งหมายความว่าผู้นำที่ดีไม่เพียงสามารถมีอิทธิพลต่อผู้คนที่เขาเป็นผู้นำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงและบางทียิ่งกว่านั้น – เหนือสิ่งอื่นใด – เชื่อมต่อกับพวกเขาและสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกได้อย่างง่ายดาย เขาเชื่อในพวกเขาและในพวกเขาขอบคุณที่เขาสามารถใช้ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา

บทสรุป

ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อทัศนคติทั่วไปของผู้นำ ดังนั้น สภาพแวดล้อมจะรับรู้เขาอย่างไร

สรุปการพิจารณาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของผู้นำ ควรเน้นว่าแง่มุมนี้มีบทบาทสำคัญมากในการเป็นผู้นำผู้อื่น เป็นเพราะความจริงที่ว่าผู้คนมองว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีคุณสมบัติของผู้นำที่เขาสามารถบรรลุเป้าหมายและสมมติฐานของตนเองได้ ดังนั้น ผู้นำที่ต้องการทุกคนต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างภาพลักษณ์ที่ถูกต้อง โดยคำนึงถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อวิธีที่ผู้อื่นมองเรา

พรสวรรค์คือคุณสมบัติของผู้นำทุกคน
พรสวรรค์คือคุณสมบัติของผู้นำทุกคน
เวลาอ่าน 4 นาที
Ratmir Belov
Journalist-writer
ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีร่างกายที่ดี การกระทำของพวกเขาต้องอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมและทัศนคติที่สอดคล้องกัน ผู้คนตัดสินผู้นำของตนจากการกระทำ เช่น การตัดสินใจและพฤติกรรมที่นำเสนอ สิ่งสำคัญอีกอย่างคือความสอดคล้องกันของการกระทำและถ้อยแถลง ตลอดจนการกระทำ ทัศนคติ และค่านิยม ความไว้วางใจจากผู้ใต้บังคับบัญชาช่วยสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำที่ดี หากพวกเขาไม่เชื่อในความตั้งใจจริงของผู้นำ พวกเขาไม่น่าจะติดตามเขา
คะแนนบทความ
0.0
0 รายการจัดอันดับ
ให้คะแนนบทความนี้
Ratmir Belov
กรุณาเขียนความคิดเห็นของคุณในหัวข้อนี้:
avatar
  การแจ้งเตือนความคิดเห็น  
แจ้งเตือน
Ratmir Belov
อ่านบทความอื่น ๆ ของฉัน:
เนื้อหา ให้คะแนนมัน ความคิดเห็น
แบ่งปัน