Phễu bán hàng – không bỏ lỡ một khách hàng

Phễu bán hàng – không bỏ lỡ một khách hàng
Hình ảnh: Ivelinr | Dreamstime

Phát triển kinh doanh trong thời đại của chúng ta là không thể nếu không có sự tham gia của các công nghệ trực tuyến. Ngày càng có nhiều giao dịch mua được thực hiện trực tuyến. Để tham gia hiệu quả vào tiếp thị trực tuyến, bạn cần sử dụng các chiến lược khác nhau. Một trong những công cụ như vậy là phễu bán hàng.

Phễu bán hàng là gì?

Công nghệ này ra đời vào cuối thế kỷ 19 do cung đi trước cầu đáng kể, có sự cạnh tranh rất gay gắt. Để tranh giành khách hàng, các doanh nhân đã đưa ra một công nghệ độc nhất vào thời điểm đó, công nghệ này vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.

Phễu bán hàng là một kỹ thuật để làm việc với khách hàng. Khách hàng tiềm năng trải qua một “con đường” bao gồm 4 giai đoạn: nhận biết, quan tâm, mong muốn mua, mua hàng.
Sales funnel
Hình ảnh: Faithiecannoise | Dreamstime

4 giai đoạn này nổi bật trong công thức AIDA, được kết hợp thành công trong một kênh. Bây giờ, thật khó để tưởng tượng hai công cụ này riêng biệt. Nếu khách hàng vượt qua thành công cả 4 giai đoạn, thì anh ta được coi là “cậu ấm”, tức là người sẵn sàng mua sản phẩm cho dù thế nào đi nữa.

Giá trị của kênh bán hàng là gì?

Trước hết, công cụ này cho phép bạn đánh giá hiệu quả của từng bộ phận kinh doanh: từ tiếp thị đến giao tiếp với khách hàng. Ngoài ra, phễu cho phép bạn ước tính số lượng khách hàng qua từng giai đoạn.

BPM – Business process management
BPM – Business process management
Ví dụ: 1000 người đã xem một biểu ngữ quảng cáo, nhưng chỉ có 10 người truy cập trang web. Một tỷ lệ nhỏ như vậy cho thấy sự kém hiệu quả của biểu ngữ, cần phải cải thiện hoặc thay đổi nó.

Chuyển đổi

Chuyển đổi là một tỷ lệ phần trăm cho thấy hiệu quả của từng giai đoạn của doanh nghiệp. Hãy xem xét ví dụ trước. Nếu một biểu ngữ quảng cáo được 1000 người xem và chỉ có 10 người truy cập vào trang web, điều này cho thấy tỷ lệ chuyển đổi thấp. Trong trường hợp này, nó sẽ bằng 10/1000 = 0,01 hoặc theo tỷ lệ phần trăm – 1%. Tỷ lệ chuyển đổi thấp như vậy cho thấy sự kém hiệu quả của quảng cáo.

Sales funnel
Hình ảnh: Dizain777 | Dreamstime

Bạn cũng có thể tính chuyển đổi không phải cho hai giai đoạn riêng biệt mà cho toàn bộ kênh. Ví dụ, trong số 10 người đã truy cập trang web, chỉ có 5 người gọi đến bộ phận bán hàng. Trong số 5 người này, chỉ có 1 người mua sản phẩm. Toàn bộ chuyển đổi sẽ bằng 1/1000 = 0,001 = 0,1% Chỉ báo 0,1% cho toàn bộ kênh được coi là trung bình, nhưng chuyển đổi 1% cho một giai đoạn riêng biệt là một kết quả rất thấp. Nó là mong muốn rằng nó là 10% hoặc hơn.

Phân tích SWOT – xác định điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp của bạn
Phân tích SWOT – xác định điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp của bạn

Phân tích ví dụ trên, chúng ta có thể đi đến kết luận rằng công việc của bộ phận bán hàng và bản thân trang web được sắp xếp một cách hiệu quả nhất. Tỷ lệ chuyển đổi của họ lần lượt là 50% và 20%.

Tăng chuyển đổi với phân tích lưu lượng truy cập trang web

Để tăng chuyển đổi của phễu bán hàng, bạn cần theo dõi số liệu thống kê của trang web. Bây giờ có một số lượng lớn các tập lệnh và dịch vụ cho phép bạn làm điều này. Các công cụ như vậy sẽ giúp theo dõi chuyển đổi trên từng trang riêng lẻ của trang web và cũng có thể xem các nguồn lưu lượng truy cập chính.

Bán chéo sẽ giúp tăng chuyển đổi trang web. Trong kinh doanh, thuật ngữ này dùng để chỉ việc bán hàng đi kèm với việc mua hàng chính. Ví dụ: một khách hàng mua máy in từ một cửa hàng và cũng có thể quan tâm đến các đề nghị mua hộp mực hoặc giấy. Tuy nhiên, đừng quá lạm dụng, vì bán chéo rất khó chịu và khiến khách hàng tiềm năng sợ hãi.

Kế hoạch kinh doanh: các bước và đề xuất
Kế hoạch kinh doanh: các bước và đề xuất

Một thủ thuật khác hoạt động tốt là cung cấp sản phẩm từ một nhà sản xuất khác. Nó thường xảy ra rằng người mua chỉ đơn giản là không thích một nhà sản xuất cụ thể. Không thích có thể do những trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ gây ra. Vấn đề này đặc biệt ảnh hưởng đến các sản phẩm từ danh mục tiện ích. Nếu người mua rời khỏi trang mà không mua sản phẩm, thì bạn nên cung cấp cho họ một sản phẩm tương tự nhưng từ một nhà sản xuất khác. Tất nhiên, giá của giải pháp thay thế không được thấp hơn hoặc cao hơn.