Pakhotin – đây là những bài viết về câu chuyện thành công và kinh doanh, kinh tế và tài chính, công việc và sự nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa và lối sống. Trên các trang của trang web, bạn có thể làm quen với tiểu sử của những con người xuất sắc trong quá khứ và hiện tại.

Pakhotin.org là một dự án đa ngôn ngữ quốc tế, các bài viết được xuất bản bằng 18 ngôn ngữ.

Sở thích của người đọc

  • Kinh doanh
  • Kinh tế
  • Công việc và sự nghiệp
  • Công nghệ
  • Tâm lý học
  • Văn hóa
  • Tiểu sử
  • Lối sống

Xuất bản một bài báo, bài phê bình, tiểu sử

Chúng tôi xuất bản các bài viết trong phần chuyên đề của trang web kèm theo thông báo trên Trang chủ. Thiết kế cá nhân. Lập chỉ mục ngay lập tức bởi các công cụ tìm kiếm. Kết nối có liên quan của bài viết với các tài liệu khác trên trang web và tham gia tìm kiếm nội bộ.

Chúng tôi sẽ chuẩn bị một bài viết cho bạn theo yêu cầu của bạn. Các nhà báo chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ viết những tài liệu thú vị và độc đáo. Chúng ta sẽ lựa chọn và chèn các hình ảnh theo chủ đề vào bài viết.

Giao tiếp hiệu quả. Phát triển và xuất bản các tài liệu dưới nhiều hình thức khác nhau: phỏng vấn, bài báo, bài báo khoa học.

Đối với các vấn đề về quảng cáo và tương tác info@pakhotin.org