Aristoteles: biografie van de grote filosoof

— Bijgewerkt:
Aristoteles: biografie van de grote filosoof
Aristotle. Afbeelding: Eleftherios Damianidis | Dreamstime

Hij was twintig jaar een leerling van Plato, maar staat bekend om zijn afwijzing van de Platonische vormentheorie. Hij was empirischer dan Plato en zijn leraar Socrates. Aristoteles, een productief schrijver, docent en veelzijdig geleerde, heeft de meeste onderwerpen die hij onderzocht radicaal veranderd.

Tijdens zijn leven schreef hij dialogen en maar liefst 200 verhandelingen, waarvan er slechts 31 bewaard zijn gebleven. Deze werken worden gepresenteerd in de vorm van dictaten en manuscriptversies, nooit bedoeld voor een breed lezerspubliek. Dit zijn echter de vroegste complete filosofische verhandelingen die we nog hebben.

Waar staat Aristoteles bekend om?

Als vader van de westerse logica was Aristoteles de eerste die een formeel redeneersysteem ontwikkelde. Hij merkte op dat de deductieve geldigheid van elk argument kan worden bepaald door zijn structuur, en niet door zijn inhoud, bijvoorbeeld in het syllogisme: alle mensen zijn sterfelijk.

Socrates is een man, daarom is Socrates sterfelijk.

Zelfs als de inhoud van de redenering vanwege de structuur van Socrates in iemand anders is veranderd, zolang de premissen correct zijn, moet de conclusie ook correct zijn. Aristotelische logica domineerde tot 2000 jaar later de moderne propositie- en predikatenlogica.

Aristotle
Aristotle. Afbeelding: Viorel Dudau | Dreamstime

De nadruk op sterke argumenten dient als achtergrond voor andere studies van Aristoteles. In zijn natuurfilosofie combineert Aristoteles logica met observatie om algemene, causale uitspraken te doen. In zijn biologie gebruikt Aristoteles bijvoorbeeld het concept van soorten om empirische uitspraken te doen over de functies en het gedrag van individuele dieren. Zoals zijn psychologische geschriften laten zien, is Aristoteles echter geen reductieve materialist. In plaats daarvan beschouwt hij het lichaam als materie en de geest als de vorm van elk levend dier.

Albert Einstein: biografie van een man die zijn tijd ver vooruit was
Albert Einstein: biografie van een man die zijn tijd ver vooruit was

Hoewel zijn natuurwetenschappelijk werk stevig gebaseerd is op observatie, erkent Aristoteles ook de mogelijkheid van kennis die niet empirisch is. In zijn metafysica betoogt hij dat er een afzonderlijk en onveranderlijk wezen moet zijn dat de bron is van alle andere wezens. In zijn ethiek gelooft hij dat je alleen door perfectie te bereiken eudaimonia kan bereiken, een soort geluk of gelukzaligheid die het beste menselijk leven vormt.

Aristoteles was de oprichter van het Lyceum, een school in Athene, Griekenland. En hij was de eerste van de Peripatetici, zijn leerlingen van het Lyceum. De werken van Aristoteles hadden een enorme impact op het oude en middeleeuwse denken en blijven filosofen tot op de dag van vandaag inspireren. Hoewel onze belangrijkste oude bron over het leven van Aristoteles, Diogenes Laertes, van twijfelachtige betrouwbaarheid is, is de schets van zijn biografie geloofwaardig. Diogenes meldt dat de Griekse vader van Aristoteles, Nicomachus, de privé-arts was van de Macedonische koning Amyntas.

Onderwijs en carrière van een filosoof

Op zeventienjarige leeftijd emigreerde Aristoteles naar Athene, waar hij naar de Academie ging en twintig jaar bij Plato studeerde. Gedurende deze periode verwierf Aristoteles zijn encyclopedische kennis van de filosofische traditie, die hij uitgebreid gebruikt in zijn geschriften. Aristoteles verliet Athene rond de tijd dat Plato stierf, in 348 of 347 voor Christus. E. Een verklaring is dat Aristoteles als permanente buitenlander werd uitgesloten van de leiding van de Academie ten gunste van Plato’s neef, een Atheense burger Speusippus.

Aristotle
Afbeelding: Yuryz | Dreamstime

Een andere mogelijkheid is dat Aristoteles werd gedwongen te vluchten omdat de uitbreiding van Filips’ macht leidde tot de verspreiding van anti-Macedonische sentimenten in Athene. Wat de reden ook was, Aristoteles verhuisde vervolgens naar Atarney, dat werd geregeerd door een andere voormalige Academiestudent, Hermias. Tijdens zijn drie jaar daar trouwde Aristoteles met Pythia, de nicht of geadopteerde dochter van Hermias, en was mogelijk betrokken bij onderhandelingen of spionage namens de Macedoniërs. Hoe het ook zij, het echtpaar verhuisde naar Macedonië, waar Aristoteles voor Philip werkte als leermeester van zijn zoon Alexander de Grote.

Alexander de Grote: kort maar helder leven van de grote commandant
Alexander de Grote: kort maar helder leven van de grote commandant

Zo was de filosofische carrière van Aristoteles direct verbonden met de opkomst van een grootmacht. Na enige tijd in Macedonië keerde Aristoteles terug naar Athene, waar hij zijn school oprichtte in de gehuurde gebouwen van het lyceum. Het is vermoedelijk tijdens deze periode dat hij de meeste van zijn overgebleven teksten schreef, die transcripties van colleges lijken te zijn die zijn bewerkt zodat ze hardop kunnen worden voorgelezen in de afwezigheid van Aristoteles. Dit moet inderdaad nodig zijn geweest, want nadat zijn school dertien jaar in bedrijf was geweest, verliet hij Athene opnieuw, misschien omdat hij van goddeloosheid werd beschuldigd. Hij stierf op 63-jarige leeftijd in Chalkis.

Privéleven

Diogenes vertelt ons dat Aristoteles een magere man was die zich flamboyant kleedde, een modieus kapsel en verschillende ringen droeg. Als het testament dat door Diogenes wordt aangehaald authentiek is, moet Aristoteles aanzienlijke persoonlijke rijkdom hebben gehad, aangezien hij zijn concubine Herpillis een gemeubileerd huis in Stagira, drie slavinnen en een talent voor zilver belooft.

Aristoteles had een dochter van Pythia, en van Herpillis, een zoon, Nicomacheus (genoemd naar zijn grootvader), die mogelijk de Nicomachean Ethics van Aristoteles heeft bewerkt. Helaas, aangezien er maar weinig bronnen over het leven van Aristoteles tot ons zijn gekomen, hangt het oordeel over de nauwkeurigheid en volledigheid van deze details grotendeels af van hoeveel men de getuigenis van Diogenes vertrouwt.

Werken van Aristoteles

Aangezien commentaren op het werk van Aristoteles ongeveer tweeduizend jaar lang werden samengesteld, wordt niet meteen duidelijk welke bronnen betrouwbare geleiders van zijn denken zijn. De werken van Aristoteles hebben een beknopte stijl en gebruiken een specifieke woordenschat. Hoewel hij een inleiding tot de filosofie schreef, een kritiek op Plato’s vormentheorie en verschillende filosofische dialogen, zijn deze werken slechts in fragmenten bewaard gebleven.

Aristotle
Aristotle. Afbeelding: Mohamed Osama | Dreamstime

Het bestaande “Corpus Aristotelicum” bestaat uit de opgenomen lezingen van Aristoteles, die bijna elk belangrijk gebied van de filosofie bestrijken. Vóór de uitvinding van de boekdrukkunst circuleerden handgeschreven exemplaren van deze werken eeuwenlang in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuid-Europa. De overgebleven manuscripten werden verzameld en bewerkt in de gezaghebbende Berlijnse editie van August Immanuel Becker van 1831-1836. Alle verwijzingen naar de werken van Aristoteles in dit artikel volgen de standaardnummering van Becker.

Opmerkelijk zijn de overgebleven fragmenten van de verloren gegane werken van Aristoteles, die moderne commentatoren soms gebruiken als basis voor vermoedens over zijn filosofische ontwikkeling. Een fragment van zijn “Protrecticus” bewaart de opvallende analogie dat de psyche, of gehechtheid van de ziel aan het lichaam, een vorm van straf is.

Confucius – de grootste wijze uit het oosten
Confucius – de grootste wijze uit het oosten

De ouden zeggen gezegend dat de ziel voor deze straf betaalt en dat ons leven bedoeld is om te boeten voor grote zonden. En de gehechtheid van de psyche aan het lichaam lijkt hier erg op. Want ze zeggen dat, terwijl de Etrusken hun gevangenen martelen, de doden oog in oog met de levenden ketenen en ze elk aan elk deel passen, het lijkt alsof de psyche overal wordt uitgerekt en wordt beperkt door alle gevoelige leden van het lichaam.

Volgens deze ogenschijnlijk geïnspireerde theorie zijn de banden die de psyche aan het lichaam binden vergelijkbaar met die waarmee de Etrusken hun gevangenen martelden. Net zoals de Etrusken gevangenen van aangezicht tot aangezicht met een dood lichaam ketenen zodat elk deel van het levende lichaam een ​​deel van het lijk raakt, wordt de psyche beschouwd als uitgelijnd met de delen van het levende lichaam. Vanuit dit oogpunt wordt de psyche belichaamd als een pijnlijke maar corrigerende verzoening voor zijn kwaad.