Offshore – terytorium ze specjalnymi warunkami biznesowymi

— Zaktualizowano:
Offshore – terytorium ze specjalnymi warunkami biznesowymi
Dzielić

Wiele osób nadal uważa, że ​​konta offshore są otwierane tylko po to, aby ukryć prawdziwe zyski firmy.

Ale to zjawisko jest głębsze i bardziej złożone, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Otwarcie kont offshore ma swoje osobliwości, zalety i wady.

Definicje i znaczenie terminów

Offshore to kraj lub terytorium ze specjalnymi warunkami biznesowymi dla firm zagranicznych. Na takich terytoriach tworzone są preferencyjne warunki ułatwiające zarządzanie majątkiem osób z zagranicy.

Strefy offshore mają następujące atrakcyjne cechy:

 1. Obniżenie lub eliminacja podatków.
 2. Łatwa rejestracja.
 3. Proste zarządzanie, raportowanie.

Konta zagraniczne

Nazwa offshore została nadana rachunkom bankowym, które nie zostały otwarte w miejscu faktycznej rejestracji firmy. Lub otwierane przez osobę spoza miejsca, w którym na stałe zamieszkuje.
Embargo – kto jeszcze nie wie o tego typu sankcjach?
Embargo – kto jeszcze nie wie o tego typu sankcjach?

W krajach o najniższych stopach procentowych znajduje się większość banków gromadzących rachunki offshore. Prowadząc biznes i współpracę, takie organizacje oferują jedne z najkorzystniejszych warunków.

Bank offshore to bank (organizacja kredytowa) działający w strefie offshore. Przykładem banków świadczących tego typu usługi są największe banki angielskie: National Westminster Bank, Barclays Bank. Znany również w innych krajach: BOS Bank (Bank Ochrony Środowiska, rosyjski: Environmental Protection Bank), Bank Alpinum w Liechtensteinie, FIO Bank w Czechach, Latvijas Pasta Banka na Łotwie, Mashreqbank w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, CIM Banque w Szwajcarii.

Offshore
Zdjęcie: Worldfoto | Dreamstime

Dzięki otwartym rachunkom offshore inwestor zabezpiecza finanse przed różnymi nieprzewidzianymi sytuacjami.

Takie lokaty są otwierane z kilku powodów:

 • Prywatność, anonimowość.
 • Ciągły dostęp do zasobów finansowych w różnych krajach.
 • Tworzenie najgorszych warunków w kraju, w którym firma jest faktycznie zarejestrowana.

Spółki offshore

Spółki offshore to firmy zarejestrowane w innym kraju, które prowadzą niewielką działalność gospodarczą (w tym pojęcie offshore). Lub taka aktywność może być całkowicie nieobecna.

Praca firm zorganizowana jest według prostego schematu. Organizacje biznesowe importują produkty do kraju. Transakcje ze strony przedsiębiorcy realizowane są za pomocą spółek offshore. Koszt produktów ustalany jest na niższym poziomie w porównaniu z konkurencją. Wynika to z preferencyjnych podatków, dlatego potrzebny jest offshore. Następnie pieniądze trafiają na konto.

Rejestracja spółek offshore: zalety i wady

Celowość i efekt ekonomiczny rejestracji konta offshore są z góry oceniane przez kierownictwo firmy. To samo dotyczy pozytywnych, negatywnych stron decyzji.

Jakie są zalety tej pracy

Główne korzyści zostały opisane w następujący sposób:

 1. Akumulacja dodatkowego kapitału.
 2. Wybierz dowolną formę organizacyjną z preferencyjnymi warunkami.
 3. Przechowywanie tajemnic bankowych. Ochrona wszelkich informacji jest jedną z podstawowych zasad takich działań. Przynajmniej do tego warto otworzyć offshore.
 4. Minimalizacja ryzyka prawnego
 5. Proste sterowanie. Właściciel nie musi tego robić sam. Możesz wybrać upoważnioną osobę, która otrzyma odpowiednie obowiązki.
 6. Uproszczona procedura rejestracji. Procedura zajmuje minimum czasu, bez biurokratycznych opóźnień.
 7. Rozszerzona geografia biznesu.
 8. Optymalne opodatkowanie. Ze względu na niskie podatki zysk netto jest wyższy.
Protekcjonizm to polityka handlu zagranicznego państwa odnoszącego sukcesy”
Protekcjonizm to polityka handlu zagranicznego państwa odnoszącego sukcesy”

Tworzone są optymalne warunki do prowadzenia działalności przedsiębiorczej. Program ten jest interesujący dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Offshore, którego plusy i minusy każdy rozważa indywidualnie, bez wątpienia pozwala na czerpanie korzyści.

Czy są wady spółek offshore

Oto tylko kilka z najważniejszych:

 • Wzrost zainteresowania międzynarodowych organów regulacyjnych wszystkimi uczestnikami rynku.
 • Duże pożyczki są udzielane z problemami.
 • Nagłe, nieprzewidziane lub trwałe zmiany w prawie danego kraju. Często bardziej interesujące dla państw jest ograniczanie odpływu kapitału. W związku z tym podejmowane są dodatkowe środki w celu uregulowania w szczególności przedsiębiorstw offshore.
 • Utrata obrazu. Wielu dużych partnerów odmawia współpracy z kontami offshore.
 • Tworzenie kontrowersyjnej reputacji.

Ale te niedociągnięcia są łatwe do naprawienia, jeśli zwrócisz się tylko do zaufanych firm, które już zdobyły zaufanie kupujących. Najważniejsze jest, aby z góry obliczyć, jak wypłacić pieniądze za granicą.

Rodzaje stref offshore

Wreszcie izolowane terytoria nazywane są strefami przybrzeżnymi. Terytoria te są wykorzystywane do działań, zarządzania finansami z innych krajów. Warunki są opracowywane osobno.

Offshore
Zdjęcie: Adrian825 | Dreamstime

Stworzono klasyfikację, według której takie strefy dzielą się na trzy główne kategorie. Głównymi zasadami takiego rozdzielenia było wdrożenie standardów podatkowych, wydawanie informacji poufnych po przedstawieniu wymagań.

Grupa krajów i wysp

Najczęściej umieszczanie na morzu jest realizowane przez państwa wyspiarskie, zajmujące skromny obszar. Strefy są wolne ekonomicznie i otwarte na wszelkiego rodzaju współpracę. Spośród cech wyróżniających zwracają uwagę, że gospodarka nie jest dobrze rozwinięta, a stabilność polityczna często nie wystarcza. Dla takich krajów sprawozdawczość finansowa i ekonomiczna jest znacznie łatwiejsza. Podatek dochodowy nie jest naliczany. Zamiast tego przekazywana jest jedna opłata roczna. Nie zależy to od ilości pieniędzy w obiegu, wpływów ze sprzedaży.

Czarny łabędź – czarne konsekwencje
Czarny łabędź – czarne konsekwencje

Oto niektórzy członkowie tej grupy:

 • Wyspy Brytyjskie.
 • Bahamy.
 • Seszele

Z binarną formą przedsiębiorczości

Oznacza to, że firma tutaj może być zarówno offshore, jak i onshore. Nierezydenci są opodatkowani w całości. W takim przypadku raportowanie jest niezbędne. W przeciwnym razie wypłacanie pieniędzy za pośrednictwem offshore nie będzie działać.

Działalność firm jest stale regulowana przez odpowiednie organy. Ale strefy offshore takiej grupy cieszą się dobrą opinią wśród inwestorów i biznesmenów.

Są to Cypr i Szwajcaria, Luksemburg i tak dalej.

Onshore to centrum finansowe na pełnym terytorium podatkowym, które nie zapewnia zachęt podatkowych, niezależnie od tego, czy firma działa na tym terytorium, czy poza jego granicami. Są to zwykłe firmy w jurysdykcjach pełnych podatków. W międzynarodowym planowaniu podatkowym firma onshore służy do unikania podwójnego opodatkowania, zapewnienia większej solidności firmie i stworzenia niezbędnego nacisku na rzeczywistość zewnętrznych kontrahentów i oderwanie od stref offshore.

Przy wsparciu prawnych form przedsiębiorczości

Prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium państw jest możliwe tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie wymagania określone na poziomie prawa. Ścisła kontrola raportowania, opodatkowania.

Główne strefy offshore

W zależności od cechy regionalnej wyróżnia się następujące strefy offshore:

 • Luksemburg razem ze Szwajcarią.
 • Gibraltar, Cypr
 • Kraje europejskie, małe państwa wyspiarskie.
 • Dorzecze Morza Karaibskiego
 • Kraje azjatyckie.
Inwestycje – trzymaj pomnażaj
Inwestycje – trzymaj pomnażaj

Każda ze wskazanych powyżej stref ma swoje zalety i cechy.

Karaiby różnią się tym, że nie musisz prowadzić ewidencji. Poufność jest gwarantowana każdej firmie i jej partnerom. Który offshore wybrać – decyduje tylko przyszły właściciel firmy.

Gibraltar, Cypr ustalają stałą stawkę podatku dochodowego. Pozostaje obowiązek przeprowadzenia audytu działań. Wtedy poprawia się reputacja firmy przy organizacji biznesu w kraju. Rosną koszty operacyjne.

Offshore
Zdjęcie: Rafael Ben Ari | Dreamstime

Wprowadzono obowiązkową stawkę podatku dla mieszkańców Luksemburga w Szwajcarii. Rejestracja jest obowiązkowa przy współpracy z krajami azjatyckimi. Tam płacą podatki. Na tej samej zasadzie działają kraje offshore, których lista została przedstawiona wcześniej.

Popularne schematy organizowania biznesu offshore

Aby podjąć właściwą decyzję, należy zawczasu zastanowić się, jaki przyniesie efekt ekonomiczny. Właściwą opcją byłaby sytuacja, gdy istnieją poważne zobowiązania. Lub jeśli przedsiębiorca chce zlikwidować swoją firmę, w której jest rezydentem. Istnieją różne opcje o różnych cechach:

 • Działania eksportowo-importowe. Offshore jest zarejestrowany, ale działalność jest kontynuowana w tym samym kraju, w którym firma była rezydentem. Realizowany jest eksport i import towarów. Dzięki takiemu schematowi organizacja oszczędza na kosztach. W rezultacie wycena staje się bardziej opłacalna. Wśród mieszkańców różnych stref ta metoda jest jedną z najpopularniejszych.
 • Offshore dla uczestników rynku nieruchomości. Ten kierunek przynosi poważne zyski, choć nie jest bez kosztów. Korzystanie z offshore daje dostęp do korzyści, przyczynia się do zachowania poufności.
 • Używanie przez uczestników rynku finansowego. Ubezpieczenia, firmy transportowe są zainteresowane otrzymywaniem świadczeń. Takie programy zapewniają optymalną płynność, zrównoważony wzrost aktywów finansowych.
 • Działalność holdingowa zapewniana na wszystkich poziomach. Oznacza zarządzanie różnymi aktywami, pracą, produkcją, finansami i tak dalej. Pozycje wydatków są zoptymalizowane dla każdej firmy.
Globalizacja: przyczyny, konsekwencje, problemy, rola w gospodarce światowej
Globalizacja: przyczyny, konsekwencje, problemy, rola w gospodarce światowej

Inne opcje:

 • Konta dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się zakończyć działalność.
 • Inwestycje dotyczące instrumentów offshore.
 • Wielcy armatorzy również otwierają firmy.
 • Uczestnicy rynku papierów wartościowych.
 • Uzyskanie statusu właściciela własności intelektualnej, praw autorskich przez spółkę offshore.
 • Rejestracja, zarządzanie przez światową sieć.
 • Organizacja zarządzania zasobami.
 • Wynajmuj na najkorzystniejszych warunkach.
 • Tworzenie reputacji, wizerunek.
 • Usługi ubezpieczeniowe.
 • Zatrudnienie zagraniczne. Lista spółek offshore obejmuje również ten kierunek.

Współpraca z firmami offshore i pewne przeszkody

Działalność kredytowa i finansowa stref offshore jest poważnie ograniczona, pomimo dużej liczby zalet. Powinieneś zdawać sobie sprawę z problemów, jakie możesz napotkać przy takim schemacie:

 • Kontrola. Jeśli wyznaczona zostanie inna osoba, konieczna jest ocena reputacji biznesowej i kwalifikacji zawodowych.
 • Ograniczenia dotyczące ulg podatkowych, które mają zastosowanie do spółek offshore. Wynika to z faktu, że inne podmioty wywierają presję.
 • Tworzenie czarnych list.

Zakup czy samodzielna rejestracja?

Rejestracja lub zakup spółki offshore to decyzja, którą każdy menedżer podejmuje samodzielnie.

Samodzielne otwieranie konta zagranicznego

Aby rozwiązać ten problem, należy podjąć kilka kroków.

 1. Najpierw wybierany jest kraj, w którym odbędzie się rejestracja. W sumie istnieje ponad 60 stref offshore. Optymalny wybór zależy od przyszłego schematu pracy.
 2. Następnym krokiem jest sprawdzenie wybranych tytułów. Najważniejsze, że nie powinny być podobne do istniejących opcji. W niektórych przypadkach ustalają limit określonych słów w tytule.
 3. Wybór firmy rejestracyjnej, która świadczy usługi otwierania rachunków offshore.
 4. Przygotowanie pakietu dokumentów, bez którego procedura nie może zostać zakończona.
 5. Umowa kosztowa, przelew płatności.
 6. Agent przeprowadza procedurę otwarcia offshore.
 7. Agent wysyła pakiet dokumentów do spółki publicznej.
 8. Pozostaje do dokładnego sprawdzenia.
Darknet – po ciemnej stronie Internetu
Darknet – po ciemnej stronie Internetu

Zakupy offshore

W tym celu zwracają się do firm zajmujących się sprzedażą towarów. Na rynku jest kilkadziesiąt takich firm. Jednym ze sposobów znajdowania informacji jest witryna o nazwie Worldwide Incorporation Services. W tym miejscu opisano prawie wszystkie jurysdykcje, które mają znaczenie w chwili obecnej. Ocena offshore jest podana osobno.