IPO – Initial Public Offering

Đọc trong 7 phút
IPO – Initial Public Offering
Hình ảnh: Markusbeck | Dreamstime
Đăng lại

Mục tiêu của bất kỳ công ty nào là thu hút tài chính để phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Việc vay vốn ngân hàng hoặc tìm được chủ đầu tư có thiện chí ngay sau khi mở bán là điều gần như không thể. Trong trường hợp đó, công ty phải phát hành cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư. Người mua lại chúng sẽ trở thành đồng sở hữu của startup.

Nếu một công ty khởi nghiệp trở nên có nhu cầu và phù hợp, thì sớm muộn gì cũng cần phải có tiền để phát triển hơn nữa. Là một lựa chọn, cân nhắc nguồn vốn vay hoặc phát hành trái phiếu, kỳ phiếu là phù hợp.

Tuy nhiên, giải pháp tối ưu nhất sẽ là phát hành cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Vì vậy, bạn có thể nhanh chóng nhận được các khoản đầu tư lớn.

Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cổ phiếu là khi một công ty chưa niêm yết trước đây bán chứng khoán mới hoặc chứng khoán hiện có và chào bán chúng ra công chúng lần đầu tiên. IPO mở ra cơ hội mới cho các tổ chức huy động vốn.

Đây có thể là một động thái tốt cho các nhà đầu tư tư nhân để kiếm lợi nhuận từ các khoản đầu tư của họ. Các đợt phát hành lần đầu ra công chúng thường bao gồm phí bảo hiểm phát hành cho các nhà đầu tư tư nhân hiện tại. Đồng thời cho phép các nhà đầu tư đại chúng tham gia chào bán. Ngoài IPO, một công ty cũng có thể ra công chúng thông qua hình thức niêm yết trực tiếp, trong đó công ty không bán chứng khoán mới hoặc huy động vốn.

IPO
Hình ảnh: Cpenler | Dreamstime

Các công ty ra công chúng thông qua quá trình IPO vì một hoặc nhiều lý do sau:

  • Huy động vốn – Số vốn này có thể được sử dụng để tài trợ, mua lại hoặc thanh toán các khoản nợ hiện có.
  • Để nâng cao đáng kể vị thế của bạn và tìm kiếm các nhà đầu tư, đối tác và khách hàng mới, một giải pháp tốt cho các công ty không phổ biến lắm.
  • Để có được đơn vị tiền tệ mua – không dễ xác định giá trị cổ phiếu của nhiều công ty tư nhân, vì vậy việc sử dụng cổ phiếu sẽ dễ dàng hơn nhiều.
  • Để tạo lối thoát cho các nhà đầu tư hiện tại.
  • Để khen thưởng và thu hút nhân viên.
  • Để lên sàn chứng khoán, một công ty phải có lịch sử phong phú và đã xuất bản các báo cáo trong 2-3 năm gần đây. Ví dụ: đối với Sở giao dịch chứng khoán New York, giá trị của công ty phải trên 50 triệu đô la.

Giai đoạn sơ bộ

Đây là giai đoạn dài nhất, mất từ ​​3 tháng đến 3 năm. Mục tiêu chính:

  • thương mại hóa công ty;
  • phát hành và bán chứng khoán.

Trong khoảng thời gian này, công ty sẽ phải đánh giá các chỉ số chính của mình, đó là tài sản và quản trị công ty. Chỉ bằng cách này, người ta mới có thể tìm ra chính xác giá và số lượng cổ phiếu sẽ phát hành và tất nhiên, để thiết lập vốn hóa trong tương lai của công ty.

Thị trường chứng khoán: nguyên tắc cơ bản của công việc
Thị trường chứng khoán: nguyên tắc cơ bản của công việc
Đọc trong 9 phút

Cũng cần đánh giá mức độ thông tin và khả năng tiếp cận tài chính. Điều này sẽ có tác động tích cực đến việc tăng cường niềm tin của nhà đầu tư vào doanh nghiệp và nâng cao uy tín của doanh nghiệp. Theo yêu cầu của giao dịch hối đoái, tất cả các tổ chức phát hành phải nộp báo cáo tài chính công khai hàng quý.

Ngay sau khi phân tích được hoàn thành, công ty sẽ có thể đánh giá liệu việc đưa chứng khoán ra đấu giá công khai có mang lại lợi nhuận hay không. Hội đồng quản trị sẽ đưa ra ý kiến ​​xem có đáng để tiến hành IPO hay không. Trong trường hợp câu trả lời khẳng định, công ty sẽ phải ký thỏa thuận với người bảo lãnh phát hành. Sau đó, việc chuẩn bị sẽ bắt đầu.

Giai đoạn chuẩn bị

Đơn vị bảo lãnh phát hành đang chuẩn bị quy trình đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán.

Bảo lãnh phát hành là quá trình mà một tổ chức ngân hàng đầu tư hoạt động như một nhà môi giới để giúp công ty phát hành bán cổ phần ban đầu của mình.
IPO
Hình ảnh: Cpenler | Dreamstime

Các ngân hàng đầu tư này làm việc với công ty phát hành ngay từ khi bắt đầu quá trình phát hành cho đến khi kết thúc, khi việc niêm yết diễn ra. Có nhiều cơ chế bảo lãnh phát hành khác nhau cho tổ chức phát hành. Sở giao dịch chứng khoán để đặt cổ phiếu và người môi giới cũng phải được lựa chọn.

Đầu tư vào cổ phiếu cho người mới bắt đầu
Đầu tư vào cổ phiếu cho người mới bắt đầu
Đọc trong 9 phút

Người bảo lãnh phát hành phải đánh giá các yếu tố rủi ro đã biết và thiết lập các thông số IPO để xác định giá sàn nhằm đảm bảo phạm vi bảo hiểm. Nó cũng xác định thời gian tối ưu cho việc phát hành chứng khoán lên sàn giao dịch chứng khoán.

Người bảo lãnh phát hành IPO có nhiều vai trò, nhưng vai trò quan trọng nhất là tiến hành toàn bộ quy trình Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Trong quá trình IPO, có thể có một nhà bảo lãnh phát hành hoặc một nhóm nhà bảo lãnh phát hành.

Đơn vị bảo lãnh phát hành cũng đang chuẩn bị biên bản ghi nhớ đầu tư. Nó được yêu cầu bởi cơ quan quản lý của chính phủ. Ngân hàng Trung ương Nga tại Liên bang Nga tham gia kiểm soát trong lĩnh vực này. Tại Hoa Kỳ, việc này được xử lý bởi SEC.

Biên bản ghi nhớ đầu tư bao gồm các thông tin về công ty: giám đốc và cổ đông, báo cáo, chính sách cổ tức. Công ty cũng sẽ phải chuẩn bị các giải trình cho sự cần thiết phải huy động tiền. Nếu tất cả các thông tin cần thiết mà cơ quan đặc biệt yêu cầu đã được cung cấp, thì ngày IPO sẽ sớm được xác định.

Giao dịch: các loại và chiến lược
Giao dịch: các loại và chiến lược
Đọc trong 16 phút

Một chiến dịch quảng cáo được tung ra để thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Khi đến các trung tâm tài chính nước ngoài, đại diện của công ty sẽ đàm phán với các nhà đầu tư và nhà môi giới tiềm năng. Các chuyến đi chính được thực hiện ở thủ đô của các bang lớn. Trong quá trình này, người quản lý giới thiệu cho các nhà đầu tư tất cả các báo cáo và dữ liệu cần thiết. Toàn bộ quá trình Road Show trung bình mất vài tuần.

Giai đoạn chính

Tại Road Show, giá thầu sơ bộ cho chứng khoán của công ty phát hành được thu thập. Các nhà đầu tư lớn có cơ hội mua chúng trước khi chúng được đặt.

Phân tích các ứng dụng đã nhận, người bảo lãnh phát hành tìm ra các nhà đầu tư sẵn sàng mua cổ phiếu với số lượng bao nhiêu và số lượng bao nhiêu. Nhân tiện, người bảo lãnh phát hành có quyền ưu tiên mua cổ phiếu trước IPO và bán lại trong tương lai sau khi công bố.

Bước cuối cùng

Giai đoạn cuối cùng hoặc niêm yết là giai đoạn bắt đầu lưu thông chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán. Sau khi được xuất bản, chúng được niêm yết trên sàn giao dịch và mọi người có thể mua và bán chúng. Đấu thầu và làm rõ hiệu quả của đợt IPO. Việc tăng vốn và hình thành danh tiếng ổn định chỉ có thể thực hiện được nếu giá trị của cổ phiếu đáp ứng các điều kiện thị trường.

IPO
Hình ảnh: Elnur | Dreamstime

Ngoài ra, nếu chứng khoán của một công ty tư nhân được giao dịch tích cực trên thị trường thứ cấp, thì nó cũng là một ứng cử viên hàng đầu cho việc niêm yết trực tiếp vì giá cổ phiếu của nó dễ xác định hơn. Với việc niêm yết trực tiếp, một công ty tư nhân sẽ được niêm yết đại chúng mà không có người bảo lãnh phát hành và không cần bán chứng khoán mới; nó chỉ đơn giản là cung cấp cổ phiếu hiện có do các nhà đầu tư và nhân viên nắm giữ và bắt đầu giao dịch trên sàn giao dịch.

Có mua cổ phiếu trong lần IPO đầu tiên hay không

Đây là một mua hàng rất rủi ro. Các nhà đầu tư tư nhân không có bất kỳ dữ liệu nào về công ty. Họ không biết các chỉ số chính và đối tượng của nó. Dữ liệu này sẽ có sẵn sau khi công khai. Vì vậy, việc mua bán như vậy có thể được so sánh với một cuộc xổ số.

ETF là một công cụ đầu tư thú vị
ETF là một công cụ đầu tư thú vị
Đọc trong 19 phút

Ngoài ra, trong trường hợp như vậy, chứng khoán không ổn định. Đó là lý do tại sao chỉ nên mua chúng sau khi đặt, hay đúng hơn là ngay khi giá trị của cổ phiếu không đổi.

Như Vladimir Vereshchak, cố vấn tài chính, người sáng lập công ty tư vấn Bogatstvo, giải thích, mua cổ phiếu ở giai đoạn chào bán ban đầu là một hành động đầy rủi ro.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng khi bạn mua một cổ phiếu, bạn đang mua một doanh nghiệp. Và hầu hết các công ty ở giai đoạn phát triển này không có lịch sử tài chính công khai trong một khoảng thời gian đủ dài. Rất khó để đánh giá hoạt động kinh doanh và dự đoán diễn biến tiếp theo của các sự kiện. Mặc dù các nhà phân tích và quản lý làm việc cho các công ty môi giới cung cấp cho bạn hình thức đầu tư này, tất nhiên, sẽ đảm bảo với bạn điều khác. Kế hoạch bán hàng phải được hoàn thành.

Nếu bạn vẫn muốn tham gia vào một đợt IPO, hãy xem xét kỹ hơn các công cụ đầu tư tập thể. Ví dụ, các quỹ giao dịch trao đổi (ETF). Nó vừa rẻ hơn vừa đáng tin cậy hơn.

Có khoảng 8 quỹ như vậy trên thế giới. Công ty lớn nhất trong số này là First Trust U.S. Equity Opportunities ETF (NYSEARCA: FPX). Quỹ đồng thời mua các cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất của 100 công ty phát hành lớn nhất vào ngày thứ 6 sau khi chào bán lần đầu và bán chúng vào ngày thứ 1000.

Đầu tư – tiếp tục nhân lên
Đầu tư – tiếp tục nhân lên
Đọc trong 23 phút

Đa dạng hóa rộng rãi làm giảm đáng kể rủi ro. Và phí quản lý cùng với mức chênh lệch không vượt quá 0,7% / năm. Tính trung bình trong 10 năm qua, quỹ đã trả lại cho nhà đầu tư 16,5% mỗi năm bằng đô la Mỹ trước phí, thuế và lạm phát. Nhưng hãy nhớ rằng thu nhập trong quá khứ không đảm bảo cho thu nhập trong tương lai. Đừng quên lập kế hoạch tài chính đầy đủ và các loại tài sản khác trong danh mục đầu tư.

Đánh giá bài viết
0,0
0 đánh giá
Xếp hạng bài viết này
Ratmir Belov
Hãy viết ý kiến của bạn về chủ đề này:
avatar
  Thông báo bình luận  
Thông báo về
Ratmir Belov
Đọc các bài viết khác của tôi:
Nội dung Đánh giá nó Bình luận
Đăng lại