Jak stworzyć efektywny zespół: wskazówki od psychologa biznesu

7 min czytania
5.0
(3)
Jak stworzyć efektywny zespół: wskazówki od psychologa biznesu
Zdjęcie: dropbox.com
Dzielić

W świecie biznesu skuteczny zespół jest jak ogniwo w łańcuchu, które decyduje o sukcesie lub porażce projektu. Jak jednak stworzyć taki zespół, oparty na wspólnych celach i zaufaniu, zjednoczyć go i osiągać wybitne wyniki?

Czym jest zespół w biznesie?

Jest to przede wszystkim grupa społeczna, w której istnieją jasne wspólne cele, a zdolności każdej osoby uzupełniają się. Uderzający przykład: drużyny sportowe, w których każdy ma swoją rolę mającą na celu rozwiązywanie wspólnych problemów.

Ostatnio w biznesie często używa się pojęcia „zespół”, jednak rzadko zdarza się takowe stworzyć. W praktyce coraz częściej można zaobserwować „grupy robocze”. Co za różnica?

W grupie roboczej liderem jest jedna osoba. W zespole funkcje przywódcze są rozdzielone pomiędzy jego członków.

Badacze D. Smith i J. Katzenbach są przekonani, że nie zawsze warto budować prawdziwy zespół, ale tylko pod następującymi warunkami:

 1. potrzeba produktów zbiorowych powstałych w wyniku wspólnych działań uczestników;
 2. możliwość dzielenia się funkcjami przywódczymi pomiędzy uczestnikami;
 3. potrzeba nie tylko odpowiedzialności indywidualnej, ale odpowiedzialności zbiorowej.

Smith i Katzenbach wyciągnęli wnioski z licznych badań przeprowadzonych w różnych organizacjach.

Inwestowanie w ludzi: 5 cech pracowników, na które należy zwrócić uwagę podczas zatrudniania
Inwestowanie w ludzi: 5 cech pracowników, na które należy zwrócić uwagę podczas zatrudniania
4 min czytania
5.0
(3)
Ulyana Suzdalkina
Ulyana Suzdalkina
Michelin Guide Recommended Chef

Doskonałym przykładem jest zespół intermodalny Burlington Northern. Po deregulacji transportu kolejowego założyli biznes w transporcie intermodalnym (wykorzystując różne środki transportu, aby szybciej i taniej dostarczać towary).

Przedsiębiorstwo borykało się z trudnościami wynikającymi z chaotycznego rozmieszczenia oddziałów na terenie całego kraju. Siedem osób stworzyło w firmie zespół 45 pracowników, stawiając sobie za cel transformację działania i osiągnęło sukces.

Dlaczego im się udało? Czynnikami determinującymi było zaangażowanie we wspólną sprawę wszystkich uczestników, wzajemny szacunek, a nawet uczucie, stworzenie warunków do formacji i zachowania, uznanie wagi wkładu każdego z uczestników oraz wspólne zarządzanie 7 menadżerami.

Historia zespołu Burlington Northern Intermodal Team pokazuje, jak praca zespołowa pozwoliła firmie osiągnąć miliardowe przychody pomimo trudnych okoliczności zewnętrznych.

Jak powinien wyglądać „zespół marzeń”?

Teoretycznie osiągnięcie efektywności w pracy jest proste – wystarczy określić wspólny cel i podzielić zadania pomiędzy uczestników. Jednak w praktyce okazuje się to znacznie trudniejsze ze względu na różnice w cechach osobistych, poglądach, charakterze i stylu pracy każdej osoby.

How to create an effective team
Zdjęcie: ismartrecruit.com

Co charakteryzuje prawdziwy zespół:

 • Otwarta dyskusja na tematy ogólne;
 • Określenie podstawowych zasad przez wszystkich uczestników;
 • Spójność w pracy – każdy odgrywa swoją rolę i ma wpływ na działanie całego systemu;
 • Równość;
 • Otwartość i zaufanie;
 • Wspólne uczenie się, które obejmuje zachęcanie do błędów i rozpoznawanie ich, a nie rywalizację;
 • Planowanie zadań i procesów;
 • Analiza — regularne kontrole mające na celu zapewnienie utrzymania ducha zespołu.

Zespoły można tworzyć tylko na jakiś czas, w celu rozwiązania konkretnych problemów lub mieć charakter długoterminowy.

W drugim przypadku relacja jest zwykle dobrze ugruntowana, co pozwala uczestnikom na efektywną pracę. Jednocześnie zespoły działające długoterminowo mogą zostać wypalone, oporne na zmiany lub wycofane. Na przykład, gdy pracownicy są przekonani, że tylko lider zapewnia skuteczność. A kiedy taki lider odchodzi, reszta nie jest w stanie przynieść rezultatów.

Jak stworzyć efektywny zespół: instrukcje dla przedsiębiorcy

Aby stworzyć stabilny, ciągły i produktywny zespół, w którym pracownicy czują się komfortowo i chcą pozostać w firmie, ważne jest, aby poświęcić odpowiednią ilość czasu na budowanie relacji w grupie. Jak to zrobić?

1. Stwórz wspierającą atmosferę

To środowisko pracy, w którym każdy czuje się doceniany i włączany. Słuchaj ekspertów, zachęcaj do nowych pomysłów i aktywnie „promuj” wzajemne wsparcie między pracownikami.

Neurochemia dla HR: 4 typy osobowości, wiedząc, którym będziesz skutecznie zarządzać pracownikami
Neurochemia dla HR: 4 typy osobowości, wiedząc, którym będziesz skutecznie zarządzać pracownikami
5 min czytania
5.0
(3)
Anna Pines
Anna Pines
Business Management Expert

Promuj kulturę otwartego dialogu, w którym każdy może zabrać głos bez obawy, że zostanie zignorowany. Szczególnie pomocne w tym zakresie są regularne spotkania, zarówno formalne, jak i nieformalne: od lunchów korporacyjnych po imprezy integracyjne.

2. Przypisz role i oczekiwania

Upewnij się, że każdy członek zespołu dokładnie rozumie swoje zadania i oczekiwania od niego. Zmniejszy to ryzyko konfliktów do minimum.

3. Zapewnij warunki pracy i możliwości rozwoju zawodowego

Mogą to być szkolenia, awanse, perspektywy kariery, zachęty. Wpływa to nie tylko na kwalifikacje, ale także wzmacnia lojalność pracowników: widzą oni możliwości rozwoju w firmie.

Upewnij się, że wynagrodzenia pracowników, świadczenia i premie spełniają lub przekraczają standardy branżowe.

4. Wdróż system informacji zwrotnej

Regularnie zbieraj informacje zwrotne od pracowników na temat ich wyników, środowiska pracy i zarządzania. Skorzystaj z tych informacji, aby stale poprawiać swoje warunki pracy.

5. Zachowaj równowagę między życiem zawodowym a prywatnym

Zachęcaj pracowników, aby dbali o swoje zdrowie i dobre samopoczucie, oferując możliwości regularnych wakacji, rozwijania zainteresowań itp.

Osiągnięcie spójności wymaga uważnej interakcji i szacunku dla opinii innych, chęci słuchania i bycia wysłuchanym, umiejętności szukania kompromisów i znajdowania wspólnego języka. Wymaga to czasu, cierpliwości i rozwiniętej inteligencji emocjonalnej.

Jakie błędy popełniają przedsiębiorcy tworząc zespół?

Nieefektywność może prowadzić firmę do niedotrzymywania terminów, złej jakości produktów, dużej rotacji personelu, wypalenia pracowników i innych problemów.

How to create an effective team
Zdjęcie: kronosexperience.com

Jakie jeszcze czynniki wpływają na jakość i spójność pracy zespołowej?

Przekonanie, że jeśli ktoś dobrze sprawdzi się w jednej roli, będzie skuteczny także w innej

Różne stanowiska wymagają różnych umiejętności i cech. Awansowanie pracownika wyłącznie na podstawie jego dotychczasowych osiągnięć bez analizy wymagań na nowym stanowisku powoduje, że pracownik traci motywację i spada produktywność.

Na przykład inżynier oprogramowania, który wyróżnia się umiejętnościami technicznymi, zostaje awansowany na kierownika projektu. Jednak jego umiejętności zarządzania zespołem pozostawiają wiele do życzenia. W rezultacie prowadzi to do opóźnień w projektach.

Chęć doboru personelu bez uwzględnienia tego, czy nadaje się on do określonej roli w zespole, czy nie

Należy wziąć pod uwagę zarówno umiejętności zawodowe pracownika, jak i to, jak będzie pasował do zespołu przedsiębiorstwa.

Wybór osób o odpowiednim temperamencie do zarządzania lub przywództwa

Czasami menedżerowie mają tendencję do wybierania pracowników, których osobiście lubią i są do nich podobni pod względem przekonań i cech charakteru. Często skutkuje to przeoczeniem naprawdę cennego talentu.

Unikanie tych, którzy są irytujący

Na przykład menedżerowie obawiają się, że osoba o krytycznym nastawieniu stworzy negatywną atmosferę swoją krytyką. Jednak to właśnie tacy pracownicy często potrafią znaleźć słabe punkty w projektach i zapobiec ewentualnym problemom.
Jak zarządzać personelem, aby osiągnąć swoje cele?
Jak zarządzać personelem, aby osiągnąć swoje cele?
7 min czytania
5.0
(3)
Vyacheslav Bazhenov
Vyacheslav Bazhenov
CEO

Praca zespołowa wymaga od każdego uczestnika nie tylko profesjonalizmu i umiejętności pełnienia swoich funkcji, ale także chęci współpracy, kolektywnego rozwiązywania problemów i konstruktywnej interakcji.

Oznacza to, że każdy członek zespołu jest gotowy odłożyć na bok swój egoizm i dążyć do wspólnego celu, nawet jeśli wymaga to zrobienia kroku w stronę innych.

Jak rozwiązywać konflikty w pracy?

Kiedy w jednej grupie gromadzą się różni ludzie, konflikty są nieuniknione. Każdy człowiek ma swoje unikalne doświadczenie, podejmuje decyzje biorąc pod uwagę wewnętrzne postawy i przez pryzmat swoich przekonań. Ważne jest, aby móc rozwiązywać sprzeczności, aby wzmocnić więzi między ludźmi. Jak to zrobić?

Przede wszystkim ważne jest, aby nie ignorować pojawiających się konfliktów. Każda osoba w zespole ma prawo do bycia wysłuchaną i zaakceptowaną. Jeśli menadżer przyznał, że istnieje konflikt, zrobił pierwszy krok w kierunku jego rozwiązania.

Przestrzeń dialogu

Ważne jest, aby stworzyć w firmie bezpieczne środowisko, w którym każdy może wyrazić swoje uczucia i myśli bez obawy, że zostanie osądzony. Mogą to być prywatne rozmowy lub walne zgromadzenia, podczas których każdy dzieli się swoją wizją sytuacji.

Mediacja

Czasami pomocne jest wprowadzenie do sytuacji neutralnej strony trzeciej, która może pomóc w bezstronnym rozwiązaniu konfliktu. Mediator pomaga stronom się wzajemnie wysłuchać i znaleźć rozwiązanie, które będzie odpowiadać każdemu.

Cele ogólne i plan działania

W szczytowym momencie konfliktu ludzie mają tendencję do podejmowania pochopnych decyzji pod wpływem chwili. W tym momencie ważne jest, aby pamiętać o celach, dla których wykonywana jest praca, spojrzeć na problem z innej perspektywy i znaleźć kompromisowe rozwiązania.

Po omówieniu konfliktu ważne jest określenie, w jakim kierunku można posunąć się w rozwiązywaniu powstałych problemów.

Rodzaje konfliktów w firmie i sekrety skutecznego rozwiązywania każdego z nich
Rodzaje konfliktów w firmie i sekrety skutecznego rozwiązywania każdego z nich
6 min czytania
Mikhail Bodnaruk
Mikhail Bodnaruk
Expert practitioner in leadership development

Dla lidera ważne jest, aby dawać przykład przywództwa i troski o swoich podwładnych. Umiejętność zarządzania konfliktami pomaga utrzymać pozytywną atmosferę i wzmacnia relacje w zespole.

Ducha zespołowego nie da się kupić za pieniądze; nie uczy się go na specjalnych kursach. Rodzi się z interakcji ludzi, ze wspólnych celów i zainteresowań, z uwagi i troski o siebie nawzajem.

Zespół to coś znacznie cenniejszego niż finanse, strategia czy technologia. Jeśli menadżerowi uda się to zbudować, stanie się to główną przewagą konkurencyjną firmy.
Ocena artykułu
5,0
Ocen: 3
Oceń ten artykuł
Olga Nikitina-Kuzyakova
Czy miałeś doświadczenie w tworzeniu efektywnego zespołu? Podziel się swoją historią:
avatar
  Powiadomienia o komentarzach  
Powiadamiaj o
Olga Nikitina-Kuzyakova
Przeczytaj inne moje artykuły:
Zawartość Oceń to Komentarze
Dzielić

Może Ci się spodobać

Ostatnie artykuły

Zaangażowanie personelu: na co wpływa i jak liczyć?
6 min czytania
5.0
(1)
Natalya Shonina
Natalya Shonina
HR Expert
Jak ocenić lojalność pracowników: rady top managera
5 min czytania
Lara Marchenko
Lara Marchenko
Strategic development and career expert
Bez szumu i tandety: jak budować oparte na zaufaniu relacje z klientami wykorzystując markę osobistą?
4 min czytania
Evgeny Novorizhsky
Evgeny Novorizhsky
Owner of an agency for the sale of luxury suburban real estate