Etkili bir ekip nasıl oluşturulur: bir iş psikoloğundan talimatlar

7 dakikalık okuma
5.0
(3)
Etkili bir ekip nasıl oluşturulur: bir iş psikoloğundan talimatlar
Resim: dropbox.com
Paylaş

İş dünyasında etkili bir ekip, bir projenin başarısını veya başarısızlığını belirleyen bir zincirin halkası gibidir. Peki ortak hedeflere ve güvene dayalı böyle bir ekibi nasıl oluşturabilir, birleştirebilir ve olağanüstü sonuçlar elde edebilirsiniz?

İş hayatında ekip nedir?

Bu, her şeyden önce, net ortak hedeflerin olduğu ve her bireyin yeteneklerinin birbirini tamamladığı bir sosyal gruptur. Çarpıcı bir örnek: herkesin ortak sorunları çözmeyi amaçlayan kendi rollerine sahip olduğu spor takımları.

Son zamanlarda iş dünyasında “ekip” kavramı sıklıkla kullanılıyor, ancak ekip oluşturmak oldukça nadirdir. Uygulamada daha sık olarak “çalışma grupları” gözlemlenebilir. Fark ne?

Bir çalışma grubunda lider bir kişidir. Bir takımda liderlik fonksiyonları üyeler arasında dağıtılır.

Araştırmacılar D. Smith ve J. Katzenbach, gerçek bir ekip oluşturmanın her zaman buna değmeyeceğinden eminler, ancak yalnızca aşağıdaki koşullar altında:

 1. Katılımcıların ortak faaliyetleri sonucunda oluşturulan kolektif ürünlere duyulan ihtiyaç;
 2. katılımcılar arasında liderlik işlevlerini paylaşma fırsatı;
 3. Yalnızca bireysel sorumluluğa değil, kolektif sorumluluğa da ihtiyaç var.

Smith ve Katzenbach, çeşitli kuruluşlardaki çok sayıda çalışmadan kendi sonuçlarını çıkardılar.

İnsana Yatırım: İşe Alırken Aramanız Gereken 5 Çalışan Niteliği
İnsana Yatırım: İşe Alırken Aramanız Gereken 5 Çalışan Niteliği
4 dakikalık okuma
5.0
(3)
Ulyana Suzdalkina
Ulyana Suzdalkina
Michelin Guide Recommended Chef

Bunun en iyi örneği Burlington Kuzey Intermodal Takımıdır. Demiryolu taşımacılığının kuralsızlaştırılmasının ardından, intermodal taşımacılıkta (malların daha hızlı ve daha ucuza teslimi için farklı taşıma modlarının kullanılması) bir iş alanı yaratıldı.

Şirket, ülke çapındaki şubelerin kaotik konumu nedeniyle zorluklarla karşılaştı. Yedi kişi, şirket bünyesinde 45 kişilik bir ekip oluşturarak, operasyonları dönüştürmeyi kendilerine amaç edindi ve başarıya ulaştı.

Neden başarılı oldular? Belirleyici faktörler, tüm katılımcıların ortak amacına bağlılık, karşılıklı saygı ve hatta sevgi, oluşum ve koruma koşullarının yaratılması, her bir katılımcının katkısının öneminin tanınması ve 7 yöneticinin ortak yönetimiydi.

Burlington Northern Intermodal Team’in hikayesi, zorlu dış koşullara rağmen ekip çalışmasının şirketin milyarlarca gelir elde etmesini nasıl sağladığını gösteriyor.

Bir “rüya takım” nasıl olmalı?

Teorik olarak, işte verimliliğe ulaşmak basittir; yalnızca ortak bir hedef tanımlamanız ve görevleri katılımcılar arasında bölmeniz yeterlidir. Ancak pratikte bu, her kişinin kişisel nitelikleri, görüşleri, karakterleri ve çalışma tarzlarındaki farklılıklar nedeniyle çok daha zor olduğu ortaya çıkıyor.

How to create an effective team
Resim: ismartrecruit.com

Gerçek bir ekibin özellikleri:

 • Genel konuların açık tartışması;
 • Temel kuralların tüm katılımcılar tarafından tanımlanması;
 • İşte tutarlılık – Herkes kendi rolünü oynar ve tüm sistemin işleyişini etkiler;
 • Eşitlik;
 • Açıklık ve güven;
 • Rekabet yerine hataların teşvik edilmesini ve tanınmasını içeren işbirlikçi öğrenme;
 • Görevleri ve süreçleri planlamak;
 • Analiz – ekip ruhunun korunduğundan emin olmak için düzenli kontroller.

Ekipler yalnızca bir süreliğine, belirli sorunları çözmek için oluşturulabileceği gibi uzun vadeli de olabilir.

İkinci durumda, ilişki genellikle iyi kurulmuş olup, bu da katılımcıların etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanır. Aynı zamanda uzun vadeli ekipler tükenebilir, değişime direnebilir veya içine kapanabilir. Örneğin çalışanlar yalnızca liderin etkinliği sağladığına ikna olduğunda. Böyle bir lider gittiğinde geri kalanlar sonuç üretemez.

Etkili bir ekip nasıl oluşturulur: girişimci için talimatlar

Çalışanların kendilerini rahat hissettiği ve şirkette kalmak istediği istikrarlı, sürekli ve üretken bir ekip oluşturmak için grup içinde ilişkiler kurmaya yeterli zaman ayırmak önemlidir. Nasıl yapılır?

1. Destekleyici bir atmosfer yaratın

Herkesin kendini değerli ve dahil hissettiği bir çalışma ortamı burası. Uzmanları dinleyin, yeni fikirleri teşvik edin ve çalışanlar arasındaki karşılıklı desteği aktif olarak “teşvik edin”.

İK için Nörokimya: Çalışanlarınızı etkili bir şekilde yöneteceğinizi bildiğiniz 4 kişilik türü
İK için Nörokimya: Çalışanlarınızı etkili bir şekilde yöneteceğinizi bildiğiniz 4 kişilik türü
5 dakikalık okuma
5.0
(3)
Anna Pines
Anna Pines
Business Management Expert

Herkesin göz ardı edilme korkusu olmadan konuşabileceği bir açık diyalog kültürünü teşvik edin. Hem resmi hem de gayri resmi düzenli toplantılar bu bağlamda özellikle faydalıdır: kurumsal öğle yemeklerinden ekip oluşturma etkinliklerine kadar.

2. Rolleri ve beklentileri atayın

Her ekip üyesinin görevlerini ve kendilerinden ne beklendiğini tam olarak anladığından emin olun. Bu, çatışma riskini en aza indirecektir.

3. Mesleki gelişim için çalışma koşulları ve fırsatlar sağlayın

Bu eğitim, terfiler, kariyer fırsatları, teşvikler olabilir. Bu sadece nitelikleri etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda çalışanların bağlılığını da güçlendiriyor: Şirket içinde büyüme fırsatlarını görüyorlar.

Çalışan maaşlarının, sosyal hakların ve ikramiyelerin endüstri standartlarını karşıladığından veya aştığından emin olun.

4. Bir geri bildirim sistemi uygulayın

Çalışanlardan performansları, çalışma ortamı ve yönetim hakkında düzenli olarak geri bildirim toplayın. Çalışma koşullarınızı sürekli olarak iyileştirmek için bu bilgileri kullanın.

5. İş-yaşam dengesini koruyun

Düzenli tatiller, hobiler vb. için fırsatlar sunarak çalışanları sağlık ve refahlarının sorumluluğunu üstlenmeye teşvik edin.

Tutarlılığa ulaşmak, dikkatli etkileşimi ve başkalarının görüşlerine saygı duymayı, dinleme ve duyulma isteğini, uzlaşma arama ve ortak bir dil bulma becerisini gerektirir. Bu zaman, sabır ve gelişmiş duygusal zeka gerektirir.

Girişimciler ekip oluştururken hangi hataları yapar?

Verimsizlik, bir şirketin son teslim tarihlerini kaçırmasına, düşük ürün kalitesine, yüksek personel değişimine, çalışanların tükenmişliğine ve diğer sorunlara yol açabilir.

How to create an effective team
Resim: kronosexperience.com

Ekip çalışmasının kalitesini ve tutarlılığını etkileyen başka faktörler nelerdir?

Bir kişinin bir rolde iyi çalışması durumunda başka bir rolde de etkili olacağına dair inanç

Farklı pozisyonlar farklı beceri ve nitelikler gerektirir. Bir çalışanın, yeni rolün gereklilikleri analiz edilmeden sadece mevcut başarılarına göre terfi ettirilmesi, çalışanın motivasyonunu kaybetmesine ve verimliliğinin düşmesine neden olur.

Örneğin, teknik becerilerde üstün olan bir yazılım mühendisi proje yöneticisine terfi ettirilir. Ancak takım yönetimi becerileri arzu edilenin çok ötesinde. Sonuç olarak bu durum projelerde gecikmelere neden oluyor.

Ekipteki belirli bir role uygun olup olmadığına bakılmaksızın personel seçme isteği

Hem çalışanın mesleki becerilerini hem de işletmenin ekibine nasıl uyum sağlayacağını dikkate almak gerekir.

Yönetim veya liderlik için mizaca uygun kişilerin seçilmesi

Bazen yöneticiler kişisel olarak beğendikleri, inanç ve karakter özellikleri bakımından kendilerine benzeyen çalışanları seçme eğilimindedir. Bu genellikle gerçekten değerli yeteneklerin gözden kaçırılmasına neden olur.

Rahatsız edici kişilerden kaçınmak

Örneğin yöneticiler, eleştirel düşünce yapısına sahip bir kişinin eleştirisiyle olumsuz bir atmosfer yaratacağından korkarlar. Ancak projelerdeki zayıf noktaları bulup olası sorunları önleyebilenler genellikle tam da bu tür çalışanlardır.
Hedeflerinize ulaşmak için personelinizi nasıl yöneteceksiniz?
Hedeflerinize ulaşmak için personelinizi nasıl yöneteceksiniz?
7 dakikalık okuma
5.0
(3)
Vyacheslav Bazhenov
Vyacheslav Bazhenov
CEO

Ekip çalışması, her katılımcının yalnızca profesyonellik ve görevlerini yerine getirme yeteneğini değil, aynı zamanda işbirliği yapma isteğini, kolektif problem çözme ve yapıcı etkileşimi de gerektirir.

Bu, diğerlerine doğru bir adım atmayı gerektirse bile, her ekip üyesinin bencilliğini bir kenara bırakıp ortak bir hedef için çabalamaya istekli olduğu anlamına gelir.

İş anlaşmazlıkları nasıl çözülür?

Farklı insanlar bir grupta toplandığında çatışmalar kaçınılmazdır. Her insanın kendine özgü bir deneyimi vardır, içsel tutumlarını dikkate alarak ve inançlarının prizmasından kararlar alır. İnsanlar arasındaki bağların güçlenmesi için çelişkileri çözebilmek önemlidir. Nasıl yapılır?

Öncelikle ortaya çıkan çatışmaları göz ardı etmemek önemlidir. Ekipteki her kişinin duyulma ve kabul edilme hakkı vardır. Yönetici bir çatışmanın varlığını kabul ettiyse sorunu çözmeye yönelik ilk adımı atmış demektir.

Diyalog alanı

Şirkette herkesin duygu ve düşüncelerini yargılanma korkusu olmadan ifade edebileceği güvenli bir ortamın yaratılması önemlidir. Bunlar, herkesin durumla ilgili görüşünü paylaştığı özel görüşmeler veya genel toplantılar olabilir.

Uyumlulaştırma

Bazen, çatışmanın tarafsız bir şekilde çözülmesine yardımcı olabilecek tarafsız bir üçüncü tarafın duruma dahil edilmesi faydalı olabilir. Arabulucu, tarafların birbirini duymasına ve herkese uygun bir çözüm bulmasına yardımcı olur.

Genel hedefler ve eylem planı

Çatışmanın zirvesinde, insanlar anın sıcağında aceleci kararlar verme eğilimindedir. Şu anda işin yapıldığı hedefleri hatırlamak, soruna farklı bir açıdan bakmak ve uzlaşmacı çözümler bulmak önemlidir.

Çatışmayı tartıştıktan sonra ortaya çıkan sorunların çözümünde nereye gidebileceğinizi belirlemek önemlidir.

Bir şirketteki çatışma türleri ve bunların her birini başarıyla çözmenin sırları
Bir şirketteki çatışma türleri ve bunların her birini başarıyla çözmenin sırları
6 dakikalık okuma
Mikhail Bodnaruk
Mikhail Bodnaruk
Expert practitioner in leadership development

Bir liderin astlarına liderlik ve özen konusunda örnek teşkil etmesi önemlidir. Çatışmaları yönetme yeteneği, olumlu bir atmosferin korunmasına yardımcı olur ve ekip içindeki ilişkileri daha güçlü hale getirir.

Takım ruhu parayla satın alınamayacak bir şeydir, özel kurslarda öğretilmez. İnsanların etkileşiminden, ortak hedef ve ilgi alanlarından, birbirlerine olan ilgi ve özenlerinden doğar.

Ekip finanstan, stratejiden veya teknolojiden çok daha değerli bir şeydir. Yönetici bunu kurmayı başarırsa bu, şirket için temel rekabet avantajı haline gelecektir.
Makale derecelendirmesi
5,0
3 Oy
Bu makaleye oy verin
Olga Nikitina-Kuzyakova
Etkili bir ekip oluşturma deneyiminiz oldu mu? Hikayenizi paylaşın:
avatar
  Yorum bildirimleri  
Şunları bildir
Olga Nikitina-Kuzyakova
Diğer yazılarımı okuyun:
İçerik Oyla Yorumlar
Paylaş

Şunlar da hoşunuza gidebilir

İş modeli: en etkili nasıl seçilir
4 dakikalık okuma
Ekaterina Kraivanova
Ekaterina Kraivanova
Co-founder of rental service
Instagram’da bir işletme hesabı nasıl oluşturulur?
7 dakikalık okuma
Editorial board
Editorial staff of Pakhotin.org

En son makaleler

Personel Bağlılık: neyi etkiler ve nasıl hesaplanır?
6 dakikalık okuma
5.0
(1)
Natalya Shonina
Natalya Shonina
HR Expert
Çalışan bağlılığı nasıl değerlendirilir: üst düzey bir yöneticiden tavsiye
5 dakikalık okuma
Lara Marchenko
Lara Marchenko
Strategic development and career expert
Abartma ve çöp olmadan: kişisel bir marka kullanarak müşterilerle güvene dayalı ilişkiler nasıl kurulur?
4 dakikalık okuma
Evgeny Novorizhsky
Evgeny Novorizhsky
Owner of an agency for the sale of luxury suburban real estate